Web Zoekmachines (Zoekmachine)

Web Zoekmachines zijn zoekmachines die op het World Wide Web zoeken. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar er zijn bijvoorbeeld ook zoekmachines die alleen op Desktops zoeken. Daarnaast bestaat het Web slechts sinds 1991. Voor die tijd waren er ook zoekmachines die zich specialiseerden op een bepaald gebied op het internet.

Een kort overzicht van het pad naar de Web zoekmachines


FTP zoekmachines
FTP zoekmachines maakten het mogelijk te zoeken naar FTP files. De eerste FTP zoekmachine was Archie. Archie werd in 1990 gelanceerd.

Gopher zoekmachines
Gopher zoekmachines maakten het mogelijk te zoeken naar Gopher sites. De Gopherspace was de voorloper van het World Wide Web en was eigenlijk een kruising tussen FTP en het WWW. De eerste Gopher zoekmachine was Veronica. Veronica werd in 1992 gelanceerd.

Web zoekmachines
Web zoekmachines maakten het mogelijk te zoeken naar Websites. De
eerste Web zoekmachine was Wandex. Wandex werd in 1993 gelanceerd.Gerelateerde woorden

Thema & categorieën