Over Zoekmachine woordenboek

Het Zoekmachine woordenboek (beta) is het grootste woordenboek ter wereld over het specialistische onderwerp zoekmachines. Het woordenboek bevat meer pagina's over Google dan Wikipedia, het woordenboek bevat over meer zoekmachines informatie dan Wikipedia en het woordenboek bevat een uitgebreider zoekmachine geschiedenis gedeelte. Enkele statistische gegevens over het woordenboek:

  • Het woordenboek bevat inmiddels ruim 1.425 woorden.
  • Alleen het Google gedeelte bevat al 454 woorden.
  • De geschiedenis van het internet, inclusief beursgangen en lanceringen, wordt vanaf 1938 in detail uitgewerkt.
  • Er zijn 89 zoekmachines omschreven. De nieuws, kaarten, afbeeldingen, blog, desktop zoekmachines, etc. zijn hierbij nog niet meegeteld.
  • Van 92 zoekmachine gerelateerde domeinen zijn er geen geheimen meer.
  • 161 afkortingen worden in detail uitgelegd.

En verder:
  • Er zijn in totaal meer dan 9.298 interne koppelingen in het woordenboek aangemaakt.
  • De database bevat maar liefst 225.055 woorden in alle omschrijvingen.

Het zoekmachine woordenboek werd 28 oktober 2007 gelanceerd ter ere van het 10 jarige bestaan van de site Jeroen.com. Aan het woordenboek hebben in totaal 12 mensen gewerkt gedurende meer dan een jaar.

Geschiedenis zoekmachines

Voor een groot gedeelte van het woordenboek moest internet archeologie worden toegepast. Op basis van allerlei oude online archieven werd informatie verzameld en gecontroleerd. Zo bleken allerlei gangbare lijsten met lanceringen niet correct te zijn en hebben we een totaal nieuwe en gecontroleerde lijst met lanceringen van zoekmachines opgesteld. Met name rond de eerste zoekmachines was erg waardevolle informatie te vinden in onder andere de usenet nieuwsgroepen. Uiteindelijk zou het geschiedenis onderdeel uitgroeien tot een zeer uitgebreid overzicht van alle relevante gebeurtenissen vanaf 1938, toen de term Googol voor het eerst viel.

Speciale subrubrieken afkortingen, humor, mensen, bedrijven en zoekmachines

Het woordenboek bevat allerlei kruisbestuivingen. Zo kun je zoeken naar alle mensen die de afgelopen 17 jaar een stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van de zoekmachines. Zeer uitgebreid is het afkortingen gedeelte met alle mogelijke afkortingen die in de zoekmachine wereld circuleren.

Verkorte woordenlijst

Verder is er een verkorte woordenlijst aan het woordenboek toegevoegd. Wanneer je in een lijst met woorden (zoals bij het alfabet) op "toon korte uitleg" klikt, dan krijg je de woorden met in 1 zin kort uitgelegd wat het woord betekent. Je kunt dan weer verder klikken naar de veel uitgebreidere pagina.

Suggesties doen

Aan het woordenboek is ook de mogelijkheid toegevoegd om woorden aan te bevelen. Deze woorden kunnen dan beoordeeld worden en toegevoegd worden.

Toekomst...?

De komende maanden zullen we verder gaan met het uitbouwen van het woordenboek. We hebben nog meer dan -150 woorden die we willen toevoegen. De ervaring is dat tijdens het schrijven van een woord er gemiddeld 3 andere gerelateerde nieuwe woorden bij komen, dus we verwachten nog een flinke uitbreiding te gaan maken. Verder willen we het woordenboek nauw laten samenwerken met onder andere de Weblog.