Algoritmes (17 woorden)

Een algoritme is een reeks van instructies die gegeven wordt om een bepaald doel te bereiken. In het geval van zoekmachines is het algoritme de reeks instructies die bepaald welke pagina op welke positie in de Ranking moet komen.

Toon korte uitleg