Vierde generatie zoekmachines (Zoekmachine)

De vierde generatie zoekmachines is nog volledig in ontwikkeling. Het is nog niet geheel duidelijk wat nu uiteindelijk de vierde generatie gaat worden, maar al vast staat dat de ontwikkeling op dit moment sterk richting semantische en multimedia zoekmachines gaat.

De ontwikkeling van de vierde generatie zoekmachines startte omstreeks 2005 met de lancering van het Quaero project. De vierde generatie zoekmachines is een vervolg op de derde generatie zoekmachines die omstreeks 1998 werden gelanceerd en die sterk op populariteit waren gebaseerd. Bij de vierde generatie probeert men te achterhalen wat de werkelijke zoekopdracht van een gebruiker inhoudt en probeert men de problemen rond multimedia doorzoeken op te heffen. De vierde generatie zal gebruik blijven maken van de principes van de voorgaande generaties.

Semantische zoekmachines


Een van de grootste problemen van de vorige, derde, generatie zoekmachines is het daadwerkelijk achterhalen van de bedoeling van de zoeker. Semantische zoekmachines zijn in staat om op basis van de zoekopdracht beter te bepalen wat een gebruiker bedoelt. Het Duitse Theseus project is een voorbeeld van een project die poogt dit probleem op te lossen.

Multimedia zoekmachines


De tweede stroming binnen de vierde generatie zoekmachines zijn de multimedia zoekmachines. Dit zijn zoekmachines die in het verlengde van Web 2.0 het mogelijk te maken te zoeken naar audio en video. De derde generatie zoekmachines was nog relatief primitief in zo verre dat ze afhankelijk waren van omschrijvingen van films en afbeeldingen. Daarnaast keek de derde generatie multimedia zoekmachines naar populariteit en beoordelingen. De vierde generatie zoekmachines zal pogen de inhoud van de afbeeldingen zelf te analyseren en daar rankings aan vast te hangen.

Voorbeelden van zoekmachines die zich richten op multimedia zijn het Franse Quaero en het Noorse Pharos. Ook Google is hier actief mee bezig, onder andere met Google VisualRank.

Europese projecten


Met name in Europa worden op dit moment enkele miljarden uit gegeven aan onderzoeksprojecten voor de vierde generatie zoekmachines. Voorbeelden zijn de reeds genoemde Quaero, Theseus en Pharos. Zie ook bij Europese zoekmachines.


Google en de vierde generatie zoekmachines


Larry Page, oprichter van Google heeft ooit het volgende gezegd over de ultieme zoekmachine:

The ultimate search engine would understand exactly what you mean 
and give back exactly what you want.

Dit is in feite wat er bedoeld wordt met de vierde generatie zoekmachines.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën