User agent (Internet Algemeen)

Een user agent is een computerprogramma dat hoort bij een netwerkfunctie. Bij e-mail is de user agent bijvoorbeeld het mailprogramma. Echter op internet houdt de user agent in welke browser en welk besturingssysteem men gebruikt.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën