Zoekmachine optimalisatie (110 woorden)

Zoekmachine optimalisatie is het hele traject van het beter toegankelijk maken van websites voor zoekmachines. In dit thema kan men allerlei trefwoorden terugvinden die men tegenkomt wanneer men bezig is met zoekmachine optimalisatie.

 • Algoritme
  Een algoritme is een reeks van instructies die gegeven wordt om een bepaald doel te bereiken… <lees meer>
 • All metatag
  De All metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat alles op een pagina geindexeerd mag worden.… <lees meer>
 • Backlink
  Een backlink is een retour link van de ene website naar de andere… <lees meer>
 • Black hat SEO
  Black hat SEO bedrijven of personen zullen door middel van door zoekmachines afgekeurde middelen de ranking van een website proberen te bevorderen met als risico dat dit leidt tot teleurstellingen.… <lees meer>
 • Brand Reputation Management
  Met Brand Reputation Management wordt het monitoren en bijsturen van een merk (brand) op het Internet bedoeld… <lees meer>
 • Browsertitel
  De Browsertitel is de titel van een pagina die bovenaan een browser getoond wordt. In principe wordt de browser titel uit de Title tag die in de head van een pagina staat gehaald.… <lees meer>
 • De-optimalisatie
  De-optimalisatie is het juist minder vindbaar maken van een pagina in de zoekmachines.… <lees meer>
 • Deep link
  Een deep link is een link die geplaatst is naar een dieper gelegen gedeelte van een Website. Deep links kunnen een grote toegevoegde waarde hebben voor zoekmachine optimalisatie.… <lees meer>
 • Deep link ratio
  De deep link ratio is een percentagegetal dat het aantal interne links tegen het aantal links naar de homepage aangeeft… <lees meer>
 • Deep links
  Deep links zijn links die geplaatst zijn naar een dieper gelegen gedeelte van een Website. Deep links kunnen een grote toegevoegde waarde hebben voor zoekmachine optimalisatie.… <lees meer>
 • Description metatag
  De Description metatag is een metatag welke in de broncode geplaatst wordt. De description metatag bevat een korte omschrijving van de inhoud van een pagina.… <lees meer>
 • DLR
  DLR staat voor deep link ratio, ook wel deep link percentage genoemd… <lees meer>
 • Ethical SEO
  Ethical SEO houdt het ethische aspect van zoekmachine optimalisatie in… <lees meer>
 • Externe zoekmachine optimalisatie
  Externe zoekmachine optimalisatie is een vorm van optimalisatie waarbij er van buitenaf een website geoptimaliseerd wordt… <lees meer>
 • Follow metatag
  De "Follow metatag" geeft aan dat de zoekmachines de links op een pagina mogen volgen tijdens het indexeren. De tegenhanger van "Follow metatag" is de "NoFollow metatag".… <lees meer>
 • Gray hat SEO
  Veel Search Engine Optimization valt binnen de gray hat SEO. Bij gray hat draait het om risico's tegenover beloning… <lees meer>
 • Head tag
  Een Head tag bevat achtergrond informatie van een HTML pagina.… <lees meer>
 • Image Search Optimization
  Optimaliseren van afbeeldingen zodat deze gevonden zullen worden bij afbeelding-gerelateerde zoekopdrachten… <lees meer>
 • Inbound links
  Inbound links zijn inkomende links… <lees meer>
 • Index metatag
  De "Index metatag" geeft aan dat de zoekmachines een pagina mogen indexeren. De tegenhanger van "Index metatag" is de "NoIndex metatag".… <lees meer>
 • Inlinks
  Inlinks is een samenvatting van inbound links en staat voor links van een andere site naar een bepaalde site.… <lees meer>
 • Interne zoekmachine optimalisatie
  Interne zoekmachine optimalisatie is een vorm van zoekmachine optimalisatie waarbij er vanuit een website zelf geoptimaliseerd wordt… <lees meer>
 • Keyword density
  Keyword density staat vrij vertaald voor trefwoorden dichtheid, waarbij er aan een woord of combinatie van woorden een (procentueel) getal gehangen die de relevantie voorstelt van een pagina… <lees meer>
 • Keyword metatag
  De Keyword metatag is een stukje code die onder water in een pagina geplaatst wordt en die de belangrijkste keywords (trefwoorden) van een pagina bevat.… <lees meer>
 • Keyword research
  Keyword research is een trefwoorden analyse… <lees meer>
 • Keyword Tag
  De Keyword Tag is als het ware een "labeltje" waarin de belangrijkste trefwoorden van een pagina geplaatst worden.… <lees meer>
 • KWD
  KWD is de acroniem voor "keyword density"… <lees meer>
 • Language Metatag
  In de Language Metatag kun je aangeven in welke taal een site of pagina is. Dit kan dan door onder andere de zoekmachines gebruikt worden om te bepalen welke pagina in de zoekresultaten getoond moet worden.… <lees meer>
 • Language Metatag talencodes
  In de Language Metatag kun je aangeven of een site in een bepaalde taal is. Denk aan NL, DE, of EN. Hier onder volgt een compleet overzicht.… <lees meer>
 • Link aanvragen
  Een hogere link popularity kun je verkrijgen door het verrichten van link aanvragen… <lees meer>
 • Link baiting
  Bij link baiting wordt getracht links naar een website te verkrijgen waarbij dit vrijwillig door de andere partij gebeurt.… <lees meer>
 • Link building
  Link Building is het verhogen van de waardering van je site door het aantal links naar je site uit te bouwen.… <lees meer>
 • Link exchange
  Bij een link exchange plaatsen twee partijen een link naar elkaars website… <lees meer>
 • Link populariteit
  Link populariteit is een methode van zoekmachines om de autoriteit op een bepaald gebied aan te wijzen… <lees meer>
 • Link popularity
  Engelse term voor link populariteit… <lees meer>
 • Links per page ratio
  … <lees meer>
 • Links to text ratio
  De text to links ratio geeft de hoeveelheid links tegenover het aantal tekst aan, wat wordt uitgedrukt in een procentueel getal.… <lees meer>
 • Linkstructuur
  De structuur van alle links op een website, zowel inbound als outbound links.… <lees meer>
 • LPP
  LPP staat voor links per page, wat het aantal links naar een website gedeeld door het aantal pagina's binnen een website inhoudt… <lees meer>
 • Meta http-equiv=language content=NL
  Meta http-equiv=language content=NL is een voorbeeld van de language metatag. Deze metatag wil zeggen dat inhoud van de pagina de taal Nederlands bevat.… <lees meer>
 • Meta name=robots
  Dit is het eerste deel van een metatag code die gericht is op de robots. In deze Robots metatags wordt aangegeven of een pagina of elementen van een pagina door een zoekmachine mag worden geindexeerd.… <lees meer>
 • Meta name=robots content=all
  De "Meta name=robots content=all" metatag wil zeggen dat een zoekmachine in alle content op een pagina mag indexeren en de links mag volgen.… <lees meer>
 • Meta name=robots content=index, follow
  Deze metatag wil zeggen dat een pagina WEL geindexeerd mag worden en de links op de pagina gevolgd mogen worden.… <lees meer>
 • Meta name=robots content=noarchive
  De "Meta name=robots content=noarchive" metatag wil zeggen dat een pagina niet gearchiveerd mag worden en en niet mag worden toegevoegd aan Google Cache.… <lees meer>
 • Meta name=robots content=noindex, nofollow
  De "Meta name=robots content=noindex, nofollow" metatag wil zeggen dat een pagina NIET geindexeerd mag worden en de links NIET gevolgd mogen worden.… <lees meer>
 • Meta name=robots content=none
  De "Meta name=robots content=none" metatag wil zeggen dat een zoekmachine in alle content op een pagina mag indexeren en de links mag volgen.… <lees meer>
 • Meta name=robots content=noodp
  De "Meta name=robots content=noodp" metatag wil zeggen dat een zoekmachine geen korte omschrijving (snippet) of titel mag overnemen van ODP voor in de zoekresultaten.… <lees meer>
 • Meta name=robots content=Nosnippet
  De "Meta name=robots content=nosnippet" metatag wil zeggen dat een zoekmachine geen korte omschrijving (snippet) mag tonen in de zoekresultaten.… <lees meer>
 • Meta name=robots content=noydir
  De "Meta name=robots content=noydir" metatag wil zeggen dat een zoekmachine geen korte omschrijving (snippet) of titel mag overnemen van de Yahoo! directory voor in de zoekresultaten.… <lees meer>
 • Metatags tip!
  Metatags zijn een soort kaartjes welke aan een website worden gehangen met specifieke informatie over het document… <lees meer>
 • Micro zoekmachine optimalisatie
  Micro zoekmachine optimalisatie is het optimaliseren op zeer kleine details.… <lees meer>
 • No content tag
  De no content tag is een stuk code die je om een tekst heen kunt plaatsen waardoor Yahoo! deze tekst niet zal indexeren.… <lees meer>
 • Noarchive metatag
  De Noarchive metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat sites (onder andere de zoekmachines) geen kopie van een pagina mogen archiveren.… <lees meer>
 • NoFollow metatag
  De "NoFollow metatag" geeft aan dat de zoekmachines de links op een pagina NIET mogen volgen tijdens het indexeren. De tegenhanger van "Follow metatag" is de "Follow metatag".… <lees meer>
 • Noimageindex metatag
  De Noimageindex metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat sites (onder andere de zoekmachines) geen kopie van een plaatje mogen archiveren.… <lees meer>
 • NoIndex metatag
  De "NoIndex metatag" geeft aan dat de zoekmachines een pagina mogen indexeren. De tegenhanger van "NoIndex metatag" is de "Index metatag".… <lees meer>
 • Nomediaindex metatag
  De Nomediaindex metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat sites (onder andere de zoekmachines) geen kopie van afbeeldingen en objecten mogen archiveren.… <lees meer>
 • Non-ethical SEO
  Non-ethical SEO is een manier waarbij SEO technieken worden toegepast die onethisch zijn… <lees meer>
 • None metatag
  De None metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat een pagina niet geindexeerd mag worden en dat de links niet gevolgd mogen worden.… <lees meer>
 • Noodp Metatag
  NoODP is een speciale metatag waarmee je aangeeft dat je niet de omschrijving van ODP in de zoekresultaten wilt hebben.… <lees meer>
 • Nosnippet metatag
  De Nosnippet metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat sites (onder andere de zoekmachines geen snippet bij een pagina mogen tonen.… <lees meer>
 • Noydir metatag
  De Noydir metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in een pagina geplaatst wordt en waarin aangegeven wordt dat sites (onder andere de zoekmachines) geen kopie van een pagina mogen archiveren.… <lees meer>
 • Off-page optimalisatie
  … <lees meer>
 • Off-site optimalisatie
  Verhogen van een website of webpagina in de ranking van een zoekmachine, waarbij er van buiten af de website geoptimaliseerd wordt. De tegenhanger is on-site optimalisatie.… <lees meer>
 • On-page optimalisatie
  … <lees meer>
 • On-site optimalisatie
  Bij on-site optimalisatie wordt er aandacht geschonken aan de inhoud en techniek van een website. Behalve bepaalde trefwoorden die terug dienen te komen, kan er gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld header tags… <lees meer>
 • One way link
  … <lees meer>
 • Online Reputation Management
  Online Reputation Management (ORM) houdt het managen van de online reputatie van een bedrijfs-, product- of persoonsnaam in… <lees meer>
 • Optimaliseren
  … <lees meer>
 • ORM
  ORM staat voor Online Reputation Management… <lees meer>
 • Outbound links
  Outbound links zijn uitgaande links… <lees meer>
 • Over Optimization Penalty
  Wanneer pagina's in ranking zakken door overoptimalisatie, wordt er gesproken van een over optimization penalty.… <lees meer>
 • Predictive SEO
  Predictive SEO is het anticiperen op nieuwe trends of aankomende gebeurtenissen door al pagina's op te zetten die op die trends of ontwikkelingen inspelen… <lees meer>
 • Reciprocal link
  Wanneer twee websites naar elkaar linken en elkaar dus een wederdienst bewijzen zonder kosten dan noemen we deze link een reciprocal link… <lees meer>
 • Rel=nofollow
  Rel="nofollow" is een speciale tag die aan een link toegevoegd kan worden met als doel het doorgeven van Pagerank te voorkomen.… <lees meer>
 • Reputation Management
  Online Reputation Management is het managen van je reputatie op het internet… <lees meer>
 • RM
  RM staat voor Reputatie Management… <lees meer>
 • Robot Tag
  Een Robot Tag is een onderwater geplaatste boodschap aan de robots van de zoekmachines. In deze boodschappen kun je meegeven of een robot (Spider) een pagina wel of niet mag indexeren en de links op een pagina wel of niet mag volgen.… <lees meer>
 • Robots Metatag tip!
  Een Robots Metatag is een onderwater geplaatste boodschap aan de robots van de zoekmachines. In deze boodschappen kun je meegeven of een robot (Spider) een pagina wel of niet mag indexeren en de links op een pagina wel of niet mag volgen.… <lees meer>
 • Robots no content tag
  De Robots no content tag is een stuk code die je om een tekst heen kunt plaatsen waardoor Yahoo! deze tekst niet zal indexeren.… <lees meer>
 • Robots.txt
  Een tekstbestand dat men kan schrijven en in de html code kan hangen… <lees meer>
 • Search engine optimization
  Search engine optimization is de term SEO volledig uitgeschreven… <lees meer>
 • Search Engine Reputation Management tip!
  Search Engine Reputation Management is het proces waarbij de resultaten op persoons-, merk- of bedrijfsnamen in de zoekmachines gemonitord en daar waar nodig bijgestuurd worden… <lees meer>
 • SEO
  Search engine optimization. Engelse term voor zoekmachine optimalisatie.… <lees meer>
 • SEO bedrijf
  Een bedrijf gespecialiseerd in SEO.… <lees meer>
 • SEO hats
  SEO hats houden de drie typen van SEO in… <lees meer>
 • SER
  Afkorting voor search engine ranking… <lees meer>
 • SERM
  Monitoren en bijsturen van resultaten op persoons-, merk- of bedrijfsnamen in de zoekmachines… <lees meer>
 • Sitemap Autodiscovery
  Sitemap Autodiscovery is een zogenaamde algemene formaat die zoekmachines gebruiken om de lokatie van een sitemap te achterhalen… <lees meer>
 • Sitemap.xml
  Sitemap.xml is de term voor een sitemap die speciaal is opgemaakt voor de zoekmachines zoals Google.… <lees meer>
 • SLURP
  SLURP is de crawldienst van Yahoo!. Ook wel het indexeer genoemd.… <lees meer>
 • Smart URLS
  Smart URLS zijn verkorte urls die vaak de titel van een pagina in het adres bevatten.… <lees meer>
 • Snippet
  Een snippet is een korte omschrijving van een pagina die de zoekmachines in de resulaten tonen.… <lees meer>
 • Spiderability
  Spiderability is het aangeven dat een site spiderbaar moet zijn voor de zoekmachines.… <lees meer>
 • Spiderbaar
  Spiderbaar wil zeggen dat de spiders van zoekmachines volledig toegang hebben tot een site.… <lees meer>
 • Spideren
  Spideren is het proces waarbij de spiders van de zoekmachines een site of pagina "indexeren".… <lees meer>
 • Text to Code ratio
  … <lees meer>
 • Trefwoord
  Een trefwoord is een woord of begrip die een gebruiker van een zoekmachine ingeeft om op te zoeken.… <lees meer>
 • Trefwoorden analyse
  Een trefwoorden analyse is een rapportage welke allerlei informatie bevat m.b.t. trefwoorden die bij een website horen… <lees meer>
 • True Bayesian estimate
  De "True Bayesian estimate" is het algoritme dat IMDB (The Internet Movie Database) gebruikt om te bepalen wat de hoogst gewaardeerde films zijn.… <lees meer>
 • White hat SEO
  Een white hat SEO persoon of bedrijf probeert resultaten te verkrijgen op langere termijn zonder richtlijnen in het geding te brengen… <lees meer>
 • Zoekmachine blokkades
  Zoekmachine blokkades zijn obstakels voor zoekmachines… <lees meer>
 • Zoekmachine optimalisatie tip!
  Zoekmachine optimalisatie is het gehele traject van het beter vindbaar maken van website in zoekmachines… <lees meer>
 • Zoekmachine optimalisatie bureau
  Een bedrijf welke gespecialiseerd is in zoekmachine optimalisatie.… <lees meer>
 • Zoekmachine reputatie management
  Zoekmachine reputatie management is het managen van de reputatie van een product- of merknaam in de zoekmachine resultaten… <lees meer>
 • Zoekmachine vriendelijke URL's
  Een zoekmachine vriendelijke URL is een URL die dusdanig is opgebouwd dat de betreffende pagina beter geindexeerd wordt door zoekmachines.… <lees meer>
Toon enkel woorden