Webdevelopment (169 woorden)

Alles op het gebied van webdesign en programmeren. Zoekmachines hebben veel te maken met webdesign. Goed gebouwde sites komen gemakkelijker op eigen kracht hoog in de zoekmachines. Vandaar dat alle relevante onderdelen van webdesign (inclusief de belangrijkste server status codes) meegenomen zijn.

 • .biz
  .biz is een TLD (Top Level Domain) die door bedrijven (businesses) gebruikt wordt.… <lees meer>
 • 200
  … <lees meer>
 • 301
  … <lees meer>
 • 301 redirect
  Een 301 Redirect is een server code die doorgeeft dat deze en alle toekomstige verzoeken van het opvragen van een pagina moeten worden verplaatst naar de nieuwe pagina.… <lees meer>
 • 302
  … <lees meer>
 • 302 redirect
  Een 302 Redirect is een server code die aangeeft dat dit verzoek van het opvragen van een pagina moeten worden verplaatst naar de nieuwe pagina. Een 302 wordt als een tijdelijke redirect gezien.… <lees meer>
 • 400
  … <lees meer>
 • 401
  … <lees meer>
 • 403
  403 Forbidden is een server code die aangeeft dat een pagina weliswaar bestaat, maar dat er geen toegang wordt verschaft om een pagina te bekijken.… <lees meer>
 • 403 Forbidden
  403 Forbidden is een server code die aangeeft dat een pagina weliswaar bestaat, maar dat er geen toegang wordt verschaft om een pagina te bekijken.… <lees meer>
 • 404
  Een 404.html staat voor een pagina welke niet gevonden kan worden op de server… <lees meer>
 • 404 ERROR
  … <lees meer>
 • 404 Pagina
  … <lees meer>
 • 500
  … <lees meer>
 • Above the fold
  … <lees meer>
 • Accessibility
  Engelse term voor toegankelijkheid.… <lees meer>
 • Actionscript
  Actionscript is een scripttaal van Adobe Flash… <lees meer>
 • AJAX
  AJAX staat voor Asynchronous JavaScript and XML en is een programmeertaal die het mogelijk maakt interactieve webpagina's asynchroon gegevens van de webserver op te laten halen.… <lees meer>
 • ALT tag
  Korte tekst behorende bij een plaatje… <lees meer>
 • Alternate text tag
  Tekst in een zin of woord welke meegegeven wordt aan een plaatje in de broncode… <lees meer>
 • Anchor tag
  De anchor tag dient ervoor om links te leggen tussen documenten binnen een site, tussen sites en het leggen van verbanden binnen een document.… <lees meer>
 • Anchor text
  Een Engelse term voor link tekst… <lees meer>
 • ATF
  ATF is de afkorting voor Above The Fold (boven de vouw)… <lees meer>
 • Auteursrecht
  Nederlandse naam voor de Engelse term copyright… <lees meer>
 • Body tag
  De body tag, en , zijn veruit de belangrijkste tags in een HTML document.… <lees meer>
 • Bold
  De term bold wordt gebruikt om aan te geven dat een tekst vet gedrukt moet worden.… <lees meer>
 • Boven de vouw
  Boven de vouw is datgene dat een bezoeker op zijn scherm kan zien voordat hij moet scrollen… <lees meer>
 • Breadcrump
  Een breadcrumb is een horizontale opsomming van links waar je op kan klikken om te navigeren op een website.… <lees meer>
 • Bridge page
  Bridge page is een andere term voor gateway page… <lees meer>
 • Broncode
  Broncode is een ander woord voor de HTML code van een pagina. Dit wordt ook wel source genoemd.… <lees meer>
 • Cascading Style Sheet
  Cascading Style Sheet (afgekort CSS) is een techniek om de vormgeving van een website te bepalen.… <lees meer>
 • Cascading Style Sheets
  Cascading Style Sheets afgekort CSS en is een techniek om de vormgeving van een website te bepalen.… <lees meer>
 • CMS
  CMS is de afkorting voor content management systeem… <lees meer>
 • Comment tag
  De comment tag kan geplaatst worden in de html broncode. Tussen deze tags kan men opmerkingen plaatsen… <lees meer>
 • Content
  Content is alle inhoud van een website… <lees meer>
 • Content Management Systeem
  Een content management systeem is een systeem waarmee men, volgens een vooraf bepaalde standaard, websites kan opzetten en aanpassen… <lees meer>
 • Copyright
  Copyright is de Engelse vertaling van auteursrecht… <lees meer>
 • CSS
  CSS staat voor Cascading Style Sheets en is een techniek om de vormgeving van een website te bepalen… <lees meer>
 • Deep linking
  Deep linking is het direct linken naar dieper gelegen content welke niet op de homepage geplaatst is… <lees meer>
 • Description tag
  De description tag bevat een korte omschrijving van de inhoud van een pagina… <lees meer>
 • DHTML
  DHTML staat voor Dynamic Hypertext Markup Language… <lees meer>
 • Doctype declaration
  Een Doctype declaration dient om aan te geven om wat voor een document dat het gaat en om in welke taal een file is opgemaakt.… <lees meer>
 • DOM
  DOM is een object-georiënteerde benadering van gestructureerde documenten zoals HTML-, XHTML- en XML-documenten.… <lees meer>
 • Drempels Weg
  Drempels Weg streeft naar toegankelijke sites voor mensen met fysieke en mentale gebreken door middel van de Drempels Weg en de W3C richtlijnen… <lees meer>
 • Dubbele content
  Dubbele content is de Nederlandse vertaling van duplicate content… <lees meer>
 • Duplicate content
  Wanneer een site veel pagina's bevat die relatief weinig inhoud bevatten en daardoor heel erg op elkaar lijken, noemen we dit duplicate content… <lees meer>
 • Dynamische content
  Content die wordt gegenereerd op het moment dat de bezoeker de pagina bekijkt wordt dynamische content genoemd… <lees meer>
 • Dynamische URLS
  Onder dynamische urls worden urls verstaan waarbij gegevens via de url worden doorgegeven, de zogenaamde paramaters of queries… <lees meer>
 • Entry page
  Een andere naam voor splash page… <lees meer>
 • Extensible HyperText Markup Language
  … <lees meer>
 • EXtensible Markup Language
  … <lees meer>
 • Externe link
  Een externe link of externe koppeling is een link die naar een pagina op een andere website verwijst.… <lees meer>
 • Flash
  Flash is een rich media bestandstype welke met een gelijknamig programma gemaakt kan worden.… <lees meer>
 • Flash banner
  Banner welke met Flash is gemaakt.… <lees meer>
 • Flash film
  Een film welke met Flash is gemaakt.… <lees meer>
 • Flash games
  Spelletjes die gemaakt zijn met Adobe Flash en Actionscript.… <lees meer>
 • Frames
  Frames zijn verschillende pagina's die gezamelijk een website vormen.… <lees meer>
 • Gateway page
  Een gateway page is een pagina welke ontworpen is als entree tot een website… <lees meer>
 • Gebruiksvriendelijkheid
  Een website welke voor iedereen toegankelijk en te gebruiken is, welke browser of besturingssysteem men ook gebruikt… <lees meer>
 • GIF
  GIF is een bestandsindeling voor het opslaan van een digitale afbeelding.… <lees meer>
 • Head
  De Head is het begin van een HTML document en toont onder water voor de gebruiker onzichtbaar informatie over het document.… <lees meer>
 • Header tags
  Een header tag is een HTML tag welke een titel of blokkop van een tekst aangeeft… <lees meer>
 • Homepage
  Een homepagina is de beginpagina van een website… <lees meer>
 • HTML
  HTML staat voor "HyperText Markup Language" en is een computertaal voor de opmaak van documenten op het World Wide Web (WWW).… <lees meer>
 • HTML code
  HTML code is een andere woord voor broncode of gewoon HTML.… <lees meer>
 • HTML Validator
  Een HTML Validator is een tool waarmee je kunt controleren of een pagina voldoet aan de W3C Guidelines… <lees meer>
 • HTTP
  … <lees meer>
 • HTTP 1.1 200 OK
  Een 200 ok code wordt door de server afgegeven wanneer een pagina in orde is.… <lees meer>
 • HTTP 1.1 301 Moved Permanently
  301 moved permanently is een server code die aangeeft dat een pagina verhuisd is… <lees meer>
 • HTTP 1.1 301 Permanent Redirect
  HTTP 301 permanent redirect is de oude naam voor de statuscode van definitief verhuisde pagina's … <lees meer>
 • HTTP 1.1 302 Found
  Een 302 wordt als een tijdelijke redirect gezien.… <lees meer>
 • HTTP 1.1 302 Moved temporarily
  "302 Moved temporarily" was de oude naam voor de statuscode van tijdelijk verhuisde pagina's en is in 2006 aangepast in "HTTP 1.1 302 Found:302 Found".… <lees meer>
 • HTTP 1.1 302 Object moved
  "302 Object moved" was de oude naam voor de statuscode van tijdelijk verhuisde pagina's en is in 2006 aangepast in "{HTTP 1.1 302 Found:302 Found}".… <lees meer>
 • HTTP 1.1 403 Forbidden
  HTTP 1.1 403 Forbidden is een server code die aangeeft dat een pagina weliswaar bestaat, maar dat er geen toegang wordt verschaft om een pagina te bekijken.… <lees meer>
 • HTTP 1.1 404 File Not Found
  … <lees meer>
 • HTTP 1.1 404 Not Found
  … <lees meer>
 • HTTP 1.1 405 Method Not Allowed
  … <lees meer>
 • HTTP 1.1 500 Internal Server Error
  … <lees meer>
 • HTTP-statuscode
  … <lees meer>
 • Hyperlink
  Een hyperlink is een verwijzing naar een andere pagina of document… <lees meer>
 • Hypertext
  hypertext is tekst die een koppeling, zogeheten hyperlink of link, bevatten naar andere teksten of documenten… <lees meer>
 • HyperText Transfer Protocol
  HyperText Transfer Protocol staat voor alle afspraken ofwel protocollen rond het gebruik van pagina's op het Internet door en tussen clients en servers… <lees meer>
 • Image tag
  Een image tag dient ervoor om een afbeelding te tonen op een webpagina.… <lees meer>
 • Interconnected Networks
  Interconnected Networks is volledige naam van internet.… <lees meer>
 • Interne link
  Een interne link ofwel interne koppeling is een link die naar een pagina binnen de eigen website verwijst… <lees meer>
 • Italic
  De term italic woordt gebruikt om een stuk tekst schuin te drukken.… <lees meer>
 • Javascript Redirect
  Een Javascript Redirect is een script (javascript) die de gebruiker doorverwijst naar een nieuwe pagina.… <lees meer>
 • JPEG
  JPEG is een bestandsindeling voor het opslaan van een digitale afbeelding.… <lees meer>
 • JPG
  Bestandsextensie van JPEG bestanden… <lees meer>
 • Keep It Simple, Stupid
  Met Keep It Simple, Stupid (KISS) wordt bedoeld een concept of uitwerking simpel te houden ten behoeve van de gebruikerservaring… <lees meer>
 • Keyhole Markup Language
  Keyhole Markup Language, afgekort KML, is een op XML gebaseerde opmaaktaal voor geografische data.… <lees meer>
 • Kill your darlings
  Met "kill your darlings" wordt bedoeld dat de eerste inval of idee soms geschrapt moet worden om een stap verder te komen… <lees meer>
 • KISS
  KISS staat voor Keep It Simple, Stupid, waarmee bedoeld wordt een concept of uitwerking simpel te houden… <lees meer>
 • KML
  KML staat voor Keyhole Markup Language en is een op XML gebaseerde opmaaktaal voor geografische data en wordt met name gebruikt voor het programma Google Earth.… <lees meer>
 • Kruimelpad
  Een kruimelpad is een navigatiestructuur die vaak wordt toegepast bij websites.… <lees meer>
 • Landingpage
  Engelse term voor landingspagina… <lees meer>
 • Landingspagina
  Een landingspagina is een specifieke pagina waarop men uitkomt wanneer men op een banner of een zoekresultaat in een zoekmachine klikt… <lees meer>
 • Less is More
  Met "Less is More" wordt bedoeld dat toegepaste simpliciteit soms beter tot zijn recht komt dan wanneer een ontwerp overladen is met elementen… <lees meer>
 • Link tekst
  De tekst welke zichtbaar is voor de bezoeker en welke een link bevat.… <lees meer>
 • Log file
  Een log file is een bestand waarin de server informatie opslaat over de bezoekers van de site… <lees meer>
 • Meta Refresh
  Een Meta Refresh is een stukje code die onder water (uit het zicht, in de meta data) in de broncode van een pagina wordt geplaatst en waarin wordt aangegeven dat een pagina door moet worden verwezen naar een andere pagina door middel van een refresh.… <lees meer>
 • Micro site
  Een micro site is een aparte (deel)website welke vaak een aparte URL heeft en vaak opgezet wordt in verband met een actie of iets waar men speciale aandacht op wil vestigen… <lees meer>
 • Mirror site
  Een mirror site is een kopie van de hoofdwebsite met een aparte URL… <lees meer>
 • Mod Rewrite
  Mod Rewrite is een Apache-module, gebruikt om URLS te herschrijven.… <lees meer>
 • Nette URLS
  Nette URLS zijn verkorte urls die vaak de titel van een pagina in het adres bevatten.… <lees meer>
 • Nofollow
  Met de term nofollow kan men aangeven dat een bepaalde pagina waarnaar een hyperlink verwijst, niet geindexeerd moet worden… <lees meer>
 • Open Source
  Open Source betekent dat software open toegankelijk is en aangepast kan worden.… <lees meer>
 • OsCommerce
  osCommerce is een gratis Open Source Online Shop & E-Commerce systeem.… <lees meer>
 • Personal Home Page
  Personal Home Page (PHP), een serverside scripttaal… <lees meer>
 • PHP
  PHP is een server-side scripttaal en staat tegenwoordig voor PHP: Hypertext Preprocessor en wordt voornamelijk op het web toegepast.… <lees meer>
 • PHP: Hypertext Preprocessor
  PHP: Hypertext Preprocessor ofwel PHP, een server side scripttaal… <lees meer>
 • PNG
  PNG is een bestandsformaat voor verliesloze compressie.… <lees meer>
 • Really Simple Syndication
  Really Simple Syndication is de volledige naam van RSS.… <lees meer>
 • Referral link
  De URL die men gebruikt heeft om op de pagina te komen waarop men zich op dat moment bevindt… <lees meer>
 • Referrer
  De referrer geeft aan waar de bezoeker van een website vandaan komt… <lees meer>
 • Refresh Metatag
  Een Refresh Metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in de broncode van een pagina wordt geplaatst en waarin wordt aangegeven dat een pagina door moet worden verwezen naar een andere pagina door middel van een refresh.… <lees meer>
 • Rich media
  Een communicatiemethode die bestaat uit het gebruik van animatie, geluid, video en/of interactiviteit met de gebruiker… <lees meer>
 • Robots nocontent tag
  Met behulp van de robots nocontent tag kan een paginagedeelte of tekstgedeelte uitgesloten worden van indexatie door spiders… <lees meer>
 • RSS
  RSS is de afkorting voor Really Simple Syndication.… <lees meer>
 • RSS Feeds
  RSS feeds zijn de lijsten met nieuws die in RSS gegenereerd worden.… <lees meer>
 • Semantische html
  … <lees meer>
 • Server Header
  … <lees meer>
 • Server Header Checker
  … <lees meer>
 • Server Headers
  … <lees meer>
 • Server methods
  Server methods worden door een client (browser of spider) gebruikt om een webpagina op te vragen. De meest bekende zijn de POST- en GET-methoden.… <lees meer>
 • SGML
  SGML (Standard Generalized Markup Language) is een standaard voor webpagina's.… <lees meer>
 • Sitemap
  Een sitemap is een overzicht van links die binnen een website voorkomen… <lees meer>
 • Splash page
  Een splash page is de pagina waarop men het eerst terecht komt bij het benaderen van de website… <lees meer>
 • Standard Generalized Markup Language
  Standard Generalized Markup Language is de volledige naam voor SGML, een standaard voor webpagina's.… <lees meer>
 • Strong
  De term strong wordt in een HTML bestand gebruikt om aan te geven dat dit gedeelte van de tekst benadrukt moet worden.… <lees meer>
 • Stylesheet
  Een stylesheet is een bestand met css-extensie die styledeclaraties bevat (css)… <lees meer>
 • Tag
  Een tag is kortweg een term of sleutelwoord geassocieerd met, toegewezen aan of opgenomen in een digitaal bestand zoals afbeeldingen, video, audio.… <lees meer>
 • Tag Cloud
  Een tag cloud is een zogenaamde woordenwolk die vaak wordt gebruikt op websites om onderwerpen extra onder de aandacht te brengen.… <lees meer>
 • Teller
  Een teller is een stukje software dat aan een website wordt toegevoegd om bij te houden hoeveel bezoekers er op de website komen… <lees meer>
 • Template
  Een template is een basis document welke als wordt gebruikt om een website te maken… <lees meer>
 • Throw away domain
  Throw away domains worden vaak gebruikt om te testen op het vlak van zoekmachine optimalisatie… <lees meer>
 • TIFF
  TIFF is een flexibele bestandsindeling voor de opslag van beelden.… <lees meer>
 • Title Tag
  De title tag is een stukje code welke geplaatst wordt in de head van de broncode… <lees meer>
 • Toegankelijkheid
  De toegankelijkheid van een website moet op het gebied van zoekmachines zeer goed zijn… <lees meer>
 • Tweede generatie zoekmachines
  De tweede generatie zoekmachines richt zich primair op het analyseren van de content binnen een pagina. Op basis van punten die worden toegekend aan deze pagina wordt een positie gegeven in de rankings van de zoekmachines.… <lees meer>
 • Unicode Transformation Format
  Unicode Transformation Format (afegkort UTF ) dient om aan te geven in welke taal een document is opgemaakt.… <lees meer>
 • Uniform Resource Locator
  Uniform Resource Locator is de volledige naam voor URL.… <lees meer>
 • URL
  Een URL staat voor Uniform Resource Locator.… <lees meer>
 • URL Rewriting
  URL Rewriting is het concept waarin een serverside taal gecombineerd wordt met een rewrite module om nette URL's te creëren.… <lees meer>
 • URLS
  URLS zijn de adressen van bestanden op het internet. De Uniform Resource Locator is de volledige naam.… <lees meer>
 • Usability
  Engelse term voor gebruiksvriendelijkheid.… <lees meer>
 • User generated content
  Content gegenereerd door een gebruiker, een persoon.… <lees meer>
 • UTF
  UTF, Unicode Transformation Format, dient om aan te geven in welke taal (engels, latijn, etc) een document is opgemaakt.… <lees meer>
 • W3C
  W3C is een afkorting voor het World Wide Web Consortium… <lees meer>
 • W3C Benelux Office
  W3C Benelux office is het lokaal kantoor van het World Wide Web Consortium gericht op de Benelux… <lees meer>
 • W3C Guidelines
  Uitleg over de W3C Guidelines… <lees meer>
 • W3C HTML Validation Service
  W3C HTML Validation Service, een tool om HTML te controleren op de W3C Guidelines… <lees meer>
 • W3C richtlijnen
  De W3C richtlijnen zijn de spelregels waar webbouwers zich aan zouden moeten houden bij het opzetten van een goede site.… <lees meer>
 • Webbouw
  Webbouw is het gehele proces bij het bouwen van een website… <lees meer>
 • Webdesign
  Onderdeel van de gehele webbouw gericht op het design, de vormgeving, van een site… <lees meer>
 • Webpagina
  Een webpagina is een enkel bestand, een onderdeel van een website, welke bekeken kan worden met behulp van een browser… <lees meer>
 • Webrichtlijnen
  richtlijnen voor het opzetten van websites om gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid tegemoet te komen… <lees meer>
 • Webshop
  Een webshop is een online winkel waar bezoekers producten kunnen bestellen… <lees meer>
 • Website
  Een website is een plek (site) op het web ofwel Internet, welke vaak meerdere webpagina's bevat… <lees meer>
 • Webstandaarden
  Webstandaarden zijn de verzameling van richtlijnen voor onder anderen websites… <lees meer>
 • Webwinkel
  Een webwinkel is een online winkel (winkel op het web) en wordt ook wel webshop genoemd… <lees meer>
 • What you see is what you get
  "What you see is what you get" is de volledige naam voor WYSIWYG. Vrij vertaald in het Nederlands betekent het "je krijgt wat je ziet".… <lees meer>
 • What you see is what you mean
  "What you see is what you mean" (WYSIWYM) is een teksteditor, vaak toegepast in een CMS… <lees meer>
 • World Wide Web Consortium
  Het World Wide Web Consortium is opgericht op 1 oktober 1991 en onderhoudt webstandaarden als HTML, XHTML, CSS… <lees meer>
 • WYSIWYG
  WYSIWYG is een acroniem voor "What you see is what you get". Vrij vertaald in het Nederlands betekent het "je krijgt wat je ziet" .… <lees meer>
 • WYSIWYM
  WYSIWYM staat voor "What you see is what you mean" en is een teksteditor, vaak toegepast in een CMS… <lees meer>
 • XHTML
  … <lees meer>
 • XML
  met behulp van xml kunnen gegevens eenvoudig worden gedeeld of getransformeerd naar andere bestandstypen… <lees meer>
Toon enkel woorden