Sitemap (Webdevelopment)

Een sitemap is een overzicht van links die binnen een website voorkomen. Deze interne links zijn veelal op belangrijkheid of volgorde waarop ze op de website voorkomen, gesorteerd. Voornamelijk voor grotere websites met subpagina's zijn sitemaps handig.

Het doel is de gebruiker inzicht te geven in de structuur van de website. Daarnaast bevordert het de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, alle verwijzingen zijn namelijk verzameld op een enkele pagina, waardoor men met minder stappen naar een volgende webpagina kunnen navigeren. Een goede praktische uitoefening is dan ook om op elke pagina een link te plaatsen naar de sitemap van de betreffende website.

Behalve dat bezoekers van een website tegemoet gekomen wordt, kan een sitemap ook bevorderlijk zijn voor de indexatie van je website. Crawlers zijn beter in staat pagina's op je website te vinden. Onder andere Google heeft hiervoor een dienst bedacht om hun eigen spider hierin te ondersteunen: Google Sitemaps.

Ook dit woordenboek bevat een sitemap, een link hiernaar is op elke pagina onderaan terug te vinden.

Gerelateerde woorden

Meer over Sitemap (externe links)

Thema & categorieën