Server methods (Webdevelopment)

Server methods worden onder anderen door een client (browser of spider) gebruikt om een webpagina op te vragen. De meest bekende methoden zijn de POST- en GET-methoden.

Request and response


Een client en een server communiceren met elkaar met behulp van verzoeken en antwoorden (requests and responses). In zo een request, welke via verschillende methoden gedaan kan worden, worden verschillende eigenschappen meegegeven, zoals de user agent, een eventuele referrer en de methode waarop de pagina wordt opgevraagd.
De server geeft vervolgens een response. Hierin is onder anderen een http-statuscode opgenomen. In de meeste gevallen zal dit HTTP/1.1 200 OK zijn.

De verschillende methoden zijn:

  • CONNECT - vanaf HTTP versie 1.1, wordt gebruikt voor SSL
  • DELETE - verwijdert gegevens (bijvoorbeeld) die geassocieerd zijn met de URL identifier
  • GET - haalt informatie op de meegegeven url op, meest gebruikte methode
  • HEAD - deze methode is gelijk aan de GET-methode, echter zal de HEAD-methode enkel de meta-informatie teruggeven en niet de eigenlijke informatie
  • OPTIONS - hiermee kan achterhaald worden welke opties beschikbaar zijn voor een bepaalde URL
  • POST - verzend gegevens naar een webserver, bekende voorbeelden is het versturen van een contactformulier of uploaden van gegevens op een website
  • PUT - plaats/vervangt gegevens voor een bepaalde URL naar nieuwe data die verzonden is door de client, bijvoorbeeld het uploaden van een nieuwe webpagina naar de server
  • TRACE - toont de headers van zowel de request als response. De uiteindelijke ontvanger van de request zou in zijn response de meta-data terug moeten geven die de ontvanger ontvangen heeft tijdens de request. Ook wordt de meta-data van de ontvanger zelf terug gegeven.

Browsers communiceren enkel middels POST- en GET-methoden. Indien een browser of een spider een DELETE-request doet, zal deze bijvoorbeeld een 405 Method Not Allowed terugkrijgen. Een client kan namelijk geen gegevens verwijderen van buitenaf de server.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën