Search Engine Manipulation (Spam, zoekmachinespam)

Search Engine Manipulation is vrij vertaald het manipuleren van de zoekmachine. Enkele SEO-ers zijn van mening dat alle vormen van zoekmachine optimalisatie onder het manipuleren van de zoekresultaten valt en dus onder Search Engine Manipulation. Feitelijk worden websites aangepast waardoor het vervolgens de ranking ervan beinvloedt en dus manipuleert. Er is bijvoorbeeld niets ongeoorlood aan link building, manipualtief is het echter wel.

In veel situaties zal het manipuleren geoorloofd zijn en zullen de resultaten die geboekt worden -bijvoorbeeld een hoge(re) ranking- geldelijk zijn. Voor velen valt dit dan ook niet onder Search Engine Manipulation, maar beschouwen enkel black hat SEO praktijken die een hogere ranking als gevolg hebben, als Search Engine Manipulation.

Tot 1995 werden metatags volgepropt en werden tekstgedeeltes onzichtbaar gemaakt voor de bezoeker van een website.

In de periode tot het jaar 2000 werd Google gelanceerd. Deze zoekmachine introduceerde het pagerank systeem. Een hoge(re) pagerank kon verkregen worden door veel inkomende links te verzamelen. Al snel werd hier op ingespeeld en ontstonden linkfarms.

Vanaf 2001 werden spamtechnieken als cloaking en doorway pages ingezet.

Tegenwoordig worden linkfarms als zoekmachine spam beschouwt door onder anderen Google en kan het linken naar een linkfarm schade toebrengen aan de ranking van je website. Google heeft daarnaast algoritmes om cloaking en het gebruik van doorway pages te kunnen ontdekken, maar uiteindelijk blijft het dweilen met de kraan open.

Door het bestraffen van linkfarms werden er via blogs one way links geplaatst om een webpagina en website meer waardering te geven waardoor zoekmachines het als een relevant resultaat beschouwen.

In de toekomst zal Search Engine Manipulation alleen maar moeilijk worden doordat de computermogelijkheden beter worden en computers dus sneller, waardoor ze beter in staat zijn om meer verfijnde controles uit kunnen voeren en meer ingewikkelde algoritmes toe kunnen passen.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën