RSS Feeds (Webdevelopment)

RSS feeds zijn de lijsten met nieuws die in RSS (Really Simple Syndication) gegenereerd worden. RSS feeds zijn herkenbaar door een icoon op de pagina die aangeeft dat er een RSS feed is. Sommige browsers zoals Safari en Firefox geven in de adresbalk aan dat er een RSS feed van een pagina is.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën