Refresh Metatag (Webdevelopment)

Een Refresh Metatag is een stukje code die onder water (uit het zicht) in de broncode van een pagina wordt geplaatst en waarin wordt aangegeven dat een pagina door moet worden verwezen naar een andere pagina door middel van een refresh.

Wanneer een gebruiker een pagina opent ziet hij nog wel even de pagina en wordt dan automatisch doorverwezen naar een andere pagina.

De Refresh Metatag HTML code ziet bijvoorbeel er als volgt uit:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" content="n;URL=http://www.google.com/">

...waarbij "n" het aantal seconden is voordat de redirect moet plaats vinden en "http://www.google.com/" het url waarnaar doorverwezen moet worden.


<META HTTP-EQUIV="Refresh" content="5;URL=http://www.jeroen.com/">

In het voorbeeld hierboven wordt u over 5 seconden doorverwezen naar de homepage van Jeroen.com. Standaard wordt over het algemeen 0 seconden gebruikt.

De code wordt in de Head van een pagina geplaatst.


<head>  
<title>Titel van de pagina</title>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" content="5;URL=http://www.jeroen.com/">
</head>


Voordelen Refresh Metatags:

  • Alle browsers kunnen overweg met de Refresh Metatag
  • De zoekmachines kunnen met de Refresh Metatag overweg
  • Men kan een vertraging inbouwen zodat mensen bijvoorbeeld een verhuisbericht kunnen lezen
  • De code kan in een unieke pagina worden gehangen zonder dat server instellingen hoeven te worden aangepast


Nadelen Refresh Metatags:

  • De gebruiker ziet dat er een refresh plaats vindt en kan dit als storend ervaren.
  • De back button van de browser werkt niet meer, tenzij je snel achter elkaar klikt. Gevolg is dat een site niet meer voldoet aan de voorwaarden van goede usability en de voorwaarden van Google Adwords
  • De refresh is niet centraal te regelen. Iedere pagina moet een eigen code bevatten hetgeen omslachtig kan zijn.


Refresh Metatag en zoekmachine optimalisatie


De Refresh Metatag kan gebruikt worden bij zoekmachine optimalisatie aangezien de zoekmachines de redirect net zoals een hyperlink zullen volgen. De zoekmachines zullen echter wel de originele pagina in hun index houden en bijvoorbeeld de titel en het url van de oorspronkelijke pagina vermelden.


Refresh Metatag 'versus' javascript redirect


Het voordeel van de Refresh Metatag is dat de zoekmachines en de meeste browsers de refresh metatag zonder problemen weten te gebruiken. Een zeer groot nadeel van een javascript redirect is dat er spamfilters zijn die bepaald gebruik van javascript redirects als zoekmachine spam markeren. Daarnaast biedt javascript niet de zekerheid dat alle browsers er mee overweg kunnen. Ook de spiders van de zoekmachines kunnen in veel gevallen niet overweg met javascript redirects. Vandaar dat Refresh Metatags en 301 redirects de voorkeur hebben.


Refresh Metatag 'versus' 301 redirect


Het voordeel van de Refresh Metatag is dat deze relatief veilig is. In het verleden heeft de zoekmachine Google grote problemen gehad met de 301 redirect waardoor deze een minder aantrekkelijke optie was. Sommige sites verdwenen als gevolg van het gebruik van de 301 volledig uit de zoekmachines. Zowel de Refresh Metatag als de 301 redirect zijn correct volgens de W3C richtlijnen.


De Refresh metatag wordt relatief weinig toegepast en is vanwege usability af te raden. De meeste webmasters gebruiken de 301 redirect of een javascript redirect.


Zie voor meer info bij robots metatag en metatags.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën