PHP: Hypertext Preprocessor (Webdevelopment)

De acroniem PHP staat voor PHP: Hypertext Preprocessor. Dit wekt soms verwarring op doordat het de afkorting PHP zelf bevat. Dit komt doordat PHP in het begin van zijn bestaan voor Personal Home Page stond.

Zie PHP voor meer informatie.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën