Narrow keywords (Zoekmachine)

Narrow keywords zijn een combinatie van meerdere trefwoorden (vaak 4 of meer) waar niet veel op gezocht wordt en dus weinig bezoekers opleveren. De click-trough ratio liggen bij narrow keywords echter hoger dan bij broad keywords.


Narrow keywords is een synoniem voor long tail keywords, zie aldaar voor meer informatie.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën