KML (Webdevelopment)

KML staat voor Keyhole Markup Language en is een op XML gebaseerde opmaaktaal voor geografische data en wordt met name gebruikt voor het programma Google Earth. Naast Google Earth zijn ook Google Maps en Marble in staat om KML-bestanden weer te geven.

Voorbeeld KML-code


 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Placemark>
<description>Amsterdam</description>
<name>Amsterdam</name>
<Point>
<coordinates>-74.086393,40.714172,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</kml>

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën