Internetadres (Internet Algemeen)

Een internetadres is gewoonweg een adres of url op het Internet waarmee een bepaalde website bereikt kan worden, zoals iedereen een eigen woonadres of telefoonnummer heeft waarop hij of zij te bereiken is. Wanneer je het Internet op gaat met een browser, is hetgene dat je in de adresbalk ziet, het internetadres.

Zie ook url, ip adres en domeinnaam.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën