Hypertext (Webdevelopment)

Hypertext is tekst die een koppeling, zogeheten hyperlink of link, bevatten naar andere teksten of documenten.


Zie link tekst voor meer informatie.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën