Hyperlink (Webdevelopment)

Een hyperlink is tegenwoordig beter bekend als link. In het Nederlands wordt hiervoor de term koppeling gehanteerd. Een hyperlink is dus een verwijzing naar een andere pagina, dit kan zowel intern als extern zijn.

Een hyperlink bestaat in verschillende formaten. Er bestaan html-links, deze zien er als volgt uit:

<a href="http://www.google.nl/">Google</a>

Het resultaat in de webbrowser is:

Google

Hierbij is het woord Google de hypertext ofwel link tekst.

In plaats van hyertext kunnen er ook afbeeldingen gebruikt worden. Een ander veel voorkomende hyperlink is een klikbare flash element.

Hyperlink attributen

Het href-attribuut is een verplicht attribuut, hierin dient de url waarnaar verwezen moet worden, opgegeven te worden. Drie andere veel gebruikte optionele attributen zijn:

  • target: het scherm waarin de url geopend moet worden. Dit wordt veel in combinatie met frames gebruikt. Standaard worden links in hetzelfde venster geopend. Met behulp van de waarde _blank kan een link in een nieuw venster geopend worden.
  • rel: geeft de relatie tussen het huidige document en de url aan. Dit attribuut wordt vaak gebruikt in combinatie met de waarde external. Er zijn javascripts ontwikkeld die hiervan automatisch externe links maken omdat de target-attribuut niet meer toegestaan zijn in xhtml strict.
  • rev: geeft de relatie tussen de url en het huidige document aan

Gerelateerde woorden

Meer over Hyperlink (externe links)

Thema & categorieën