HTTP 1.1 403 Forbidden (Webdevelopment)

HTTP 1.1 403 Forbidden is een server code die aangeeft dat een pagina weliswaar bestaat, maar dat er geen toegang wordt verschaft om een pagina te bekijken.

De gebruiker die de error krijgt wordt verzocht niet nogmaals een pagina op te vragen. Daarnaast behoort volgens de W3C richtlijnen de eigenaar van een pagina ook aan te geven waarom deze melding wordt afgegeven. Wanneer een eigenaar van een site dit niet wil of kan dan zou er 404 file not found afgegeven moeten worden.

Servers en browsers communiceren door middel van de zogenaamde HTTP-statuscodes. Wanneer je een pagina opvraagt, geeft de server waar de site op staat een code af met een bepaalde boodschap. Zo kan een pagina "ok" zijn (200 code), verplaatst zijn (301 code), of zelfs niet gevonden worden (404 file not found code).


Sorry.google.com


Een voorbeeld van een HTTP 1.1 403 Forbidden foutmelding wordt afgegeven op Sorry.google.com. Op dit speciale domein worden de 403 foutmeldingen van Google afgehandeld.  Zie voor meer info bij het artikel over Sorry.google.com.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën