Google sitelinks (Zoekmachine)

Sitelinks is een feature van Google, waarbij in de organische zoekresultaten koppelingen binnen een website in twee blokken worden getoond.

Een voorbeeld van sitelinks is te zien wanneer er op Rabobank gezocht wordt in de zoekmachine Google.

De reden achter Google sitelinks

Deze links kunnen volgens een Google algoritme nuttig zijn voor gebruikers. Dit zal hen namelijk tijd besparen tijdens het zoeken naar informatie, het wordt men op deze manier mogelijk gemaakt direct naar een onderdeel binnen een website te surfen.

Het proces achter sitelinks

Google laat weten dat het proces om sitelinks te produceren, volledig geautomatiseerd is. Sitelinks worden door Google bij een website getoond wanneer ze, volgens de geautomatiseerde procedure (algoritme), nuttig kunnen zijn voor gebruikers. Deze worden periodiek gegenereerd naar aanleiding van de content van een website. Omdat dit dynamisch is kunnen de sitelinks, die getoond worden bij een website, van tijd tot tijd veranderen.

De voordelen

Indien je de externe link naar een zoekopdracht op de betreffende bank gevolgd hebt, kun je concluderen dat dat resultaat eerder in het oog springt. Men zal sneller geneigd zijn dit soort resultaten als relevant te beschouwen en dus is de CTR voor dat soort websites hoger. Voor bedrijven met een winstoogmerk kan dit resulteren in meer omzet.

Natuurlijk geven sitelinks ook in enige mate een beeld van de structuur van een website.

Sitelinks verkrijgen of beinvloeden

Op het feit na dat er gelet wordt op de content bij het genereren van sitelinks, geeft Google niet prijs waar exact op gelet wordt. Om deze reden zijn er ook enkel speculaties hoe sitelinks verkregen of beinvloed kunnen worden. Sommige daarvan worden evensnel ontkracht, zo zou je minstens PR5 moeten hebben, zou je website geoptimaliseerd moeten zijn, zou je veel inbound links moeten hebben, zou je er voor moeten betalen en zouden Google diensten als Google Analytics en Google Sitemaps invloed hebben op het algoritme.

Aannemelijker is dat een website langere tijd een autoriteit moet zijn bij een zoekopdracht. Indien er sitelinks getoond worden op een SERP, zal dit enkel bij het eerste resultaat zijn. Ook het zo hoog mogelijk plaatsen van de navigatie in de broncode en het hebben van een sitemap kan bevordelijk zijn.

Sitelinks kunnen overigens wel verwijderd worden. Dit kan via Google Webmaster Central, ongewenste links die tussen de Google Sitelinks staan, kunnen via deze weg verwijderd worden.

Omdat Google met regelmaat aan de gebruikte algoritme zal sleutelen (net als aan andere algoritmes), kan het effect naar aanleiding van verschillende pogingen om invloed uit te oefenen op de sitelinks, verschillen per periode.

Gerelateerde woorden

Meer over Google sitelinks (externe links)

Thema & categorieën