Google Pig Latin (Google)

Google Pig Latin is een speciale Google talen versie in het "Pig Latin" en is een parodie op het talenspelletje "Pig Latin". Google Pig Latin wordt in oktober 2001 gelanceerd, samen met Google Ewmew Fudd, Google Hacker en Google Bork-Bork.

Google Pig Latin bevat bijvoorbeeld de volgende teksten op de homepage:


Ebway - Imagesway - Oupsgray - Irectoryday

Advancedway Earchsay
 Eferencespray
 Anguagelay Oolstay

Allway Aboutway Google - Ogay otay Google Nederland

Opvallend: voor "Google Nederland" en "Google Desktop" is er blijkbaar geen Pig Latin vertaling...

In "Pig Latin" worden alle woorden waarbij de eerste letter met een open mond worden uitgesproken (A,E,I,O,U) beeindigd met "WAY". Images wordt dan ImagesWAY." Woorden met een medeklinker worden door elkaar gehutseld. De eerste letters tot aan de eerste klinker worden als laatste geplaatst en "AY" wordt op het einde toegevoegd. Web wordt dan Bew en uiteindelijk "Ebway". Voorbeeld met twee medeklinkers aan het begin van een woord is "Groeps" dat wordt vertaald naar "OupsGRay".

Google Pig Latin werd toegevoegd tegelijkertijd met Google Ewmew Fudd, Google Hacker en Google Bork-Bork (de Swedish Chef uit Jim Henson's Muppet's Show). Later zou er ook nog een Google Klingon volgen.


I'mway Eelingfay Uckylay! (ofwel: "I'm feeling lucky!")

Gerelateerde woorden

Meer over Google Pig Latin (externe links)

Thema & categorieën