Etnomarketing (Marketing en Internetmarketing)

Marketing die zich specifiek richt op de allochtone samenleving in het land waar men marketing bedrijft.

Gerelateerde woorden

Meer over Etnomarketing (externe links)

Thema & categorieën