Dynamische URLS (Webdevelopment)

Onder dynamische urls worden urls verstaan waarbij gegevens via de url worden doorgegeven, de zogenaamde paramaters of queries. Deze queries staan in de url na een vraagteken (?). Gezamenlijk heet dit de query string. Informatie over bijvoorbeeld de pagina wordt via de url verstuurd.

Dynamische urls versus Smart URLS

Omdat pagina's, die opgeroepen dienen te worden door middel van dynamische urls, nog niet optimaal geindexeerd kunnen worden, worden er nog steeds zogenaamde smart urls ingezet. Hierbij worden pagina's alsnog dynamisch opgeroepen, echter ziet de url er op zo een manier uit, dat er gesuggereerd wordt dat het om statische pagina's gaat.

Dit kan verkregen worden door url rewriting toe te passen.

Gerelateerde woorden

Meer over Dynamische URLS (externe links)

Thema & categorieën