Drempels Weg (Webdevelopment)

Drempels Weg streeft naar toegankelijke sites voor mensen met fysieke en mentale gebreken door middel van de Drempels Weg en de W3C richtlijnen.

In de beginjaren mailden mensen van Drempels Weg pro actief site beheerders en webmasters. Zo kreeg ik in het jaar 2000 nog een mailtje met tips hoe ik de kleurstelling van de Virtuele-gemeenschappen.startpagina.nl kon verbeteren voor kleurenblinden.

Tips van Drempels Weg


Zorg voor:

  • Consistente navigatie
  • Heldere en begrijpbare inhoud
  • Duidelijke hyperlinks
  • Goed kleurcontrast


Drempels Weg richtlijnen


De Drempels Weg richtlijnen bestonden uit 16 punten varierend van het aanbieden van tekstversies van niet tekstlinks tot het voorkomen van flikkerende beelschermen.


"Algemeen"

Richtlijn 1: Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element (W3C ijkpunt 1.1)

Richtlijn 2: Zorg ervoor dat alle informatie die met behulp van kleur wordt overgebracht ook beschikbaar is zonder kleur, bijvoorbeeld uit de context of uit de opmaak (W3C ijkpunt 2.1)

Richtlijn 3: Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijk taal van de documenttekst en van alle tekstequivalenten (bijvoorbeeld onderschriften) (W3C ijkpunt 4.1)

Richtlijn 4: Organiseer documenten zo dat ze zonder style sheets gelezen kunnen worden. Als bijvoorbeeld een HTML-document wordt weergegeven zonder bijbehorende style sheets, moet het nog steeds mogelijk zijn om het document te lezen (W3C ijkpunt 6.1)

Richtlijn 5: Zorg ervoor dat equivalenten voor dynamische content worden geactualiseerd, als de dynamische content verandert (W3C ijkpunt 6.2)

Richtlijn 6: Geef het scherm geen gelegenheid om te flikkeren totdat user agents gebruikers in staat stellen flikkering te sturen (W3C ijkpunt 7.1)

Richtlijn 7: Gebruik de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van een site (W3C ijkpunt 14.1)"En als je afbeeldingen en image maps gebruikt..."

Richtlijn 8: Lever tekstlinks voor ieder actief gebied van een server-side image map (W3C ijkpunt 1.2)

Richtlijn 9: Lever client-side image maps in plaats van server-side image maps behalve waar de gebieden niet kunnen worden gedefinieerd met behulp van een beschikbaar geometrisch model (W3C ijkpunt 9.1)"En als je tabellen gebruikt..."

Richtlijn 10: Voor tabellen met data: geef rij- en kolom-headers aan (W3C ijkpunt 5.1)

Richtlijn 11: Gebruik voor datatabellen met twee of meer logische niveaus van rij- of kolomheaders opmaak om data- en headercellen te associen (W3C ijkpunt 5.2)"En als je frames gebruikt..."

Richtlijn 12: Geef elk frame een titel, zodat je identificatie en navigatie van een frame vergemakkelijkt (W3C ijkpunt 12.1)"En als je applets en scripts gebruikt..."

Richtlijn 13: Zorg ervoor dat pagina's bruikbaar zijn,

Richtlijn 14: Totdat user agents automatisch de tekst van een beeldspoor hardop kunnen voorlezen... (W3C ijkpunt 1.3)

Richtlijn 15: Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film... (W3C ijkpunt 1.4)

Richtlijn 16: Als je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creen...


Deze Drempels weg richtlijnen zijn in feite een afspiegeling van de W3C richtlijnen voor toegankelijkheid.


De Drempels Top 4


Op de Drempels Weg website wordt ook een top 4 gegeven van de ergste problemen.

Dit zijn ze:

  1. Ontbreken van beschrijvende tekst (Alt tags)
  2. Filmpjes zonder geluid
  3. Te kleine tekst
  4. Lange zinnen en moeilijke woorden


Drempels Weg als organisatie is helaas opgehouden te bestaan. Wel staan de richtlijnen nog steeds op de site voor raadpleging.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën