Doctype declaration (Webdevelopment)

Een Doctype declaration (afgekort van Document Type Declaration) dient om aan te geven om wat voor een document dat het gaat en om in welke taal een file is opgemaakt.

Een Doctype declaration wordt voor de gewone gebruiker onzichtbaar in de allereerste regel van een HTML pagina geplaatst, nog voor de Head tag. Wanneer je de Doctype declaration wilt bekijken dan zal men in de broncode van een pagina moeten kijken.

Een Doctype declaration moet exact worden geplaatst. Dat betekent dus dat men exact moet aangeven wat voor lettercode dat een pagina bevat. Dit is een van de lastigere dingen van een Doctype declaration.


Voorbeeld van een Doctype declaration:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Uitleg:
  1. <! geeft aan dat het SGML type document is.
  2. DOCTYPE geeft aan dat er een document type omschrijving komt voor SGML
  3. html Geeft aan dat het om een HTML bestand gaat
  4. XHTML, dit kan xhtml of html (4.01) zijn
  5. Strict, alternatieven zijn transitional of frameset indien je een webpagina maakt respectievelijk voor niet-CSS ondersteunende browsers of met behulp van frames.
  6. xhtml1-strict.dtd, het DTD-bestand dat gebruikt moet worden om de html-bestand te valideren. Indien je geen stricte doctype gebruikt, zul je hier een ander bestandsnaam op moeten gevenHTML validation


Een Doctype declaration is extra belangrijk wanneer je de HTML door een HTML Validator wilt halen. Deze validators kunnen alleen op fouten in de HTML controleren wanneer op de juiste manier is aangegeven wat voor een pagina dat wordt gevalideerd.

Gerelateerde woorden

Meer over Doctype declaration (externe links)

Thema & categorieën