Deep linking (Webdevelopment)

Deeplinking houdt het extern linken naar content in, welke niet op de homepagina ofwel indexpagina geplaatst is. Het doel is het aanbieden van specifieke informatie waarop wordt gezocht om zo de bezoeker zo goed mogelijk te dienen.

Door gebruik te maken van een robots.txt kan voorkomen worden dat spiders deep links volgen. Een andere manier is een rel-attribuut toevoegen met als waarde nofollow:
<a rel="nofollow" href="http://www.example.com/">hypertext</a>
Dit laatste zal echter niet door alle spiders nageleefd worden.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën