Comment tag (Webdevelopment)

De comment tag kan geplaatst worden in de html broncode. Tussen deze tags kan men opmerkingen plaatsen. Deze opmerkingen kunnen dan wel teruggevonden worden in de broncode bij publicatie maar zullen niet getoond worden op de website zelf. De comment tag wordt vooral gebruikt om opmerkingen te plaatsen bij bepaalde stukken code. De opmerkingen zijn een geheugensteuntje voor de webmaster. Later werd de comment tag ook ontdekt door spammers en daarna veelvuldig "misbruikt". Echter zoekmachines houden nu geen rekening meer met de tekst in de comment tag bij het bepalen van de ranking.

De comment tag kan gestart worden met een kleiner dan teken, gevolg door een uitroepteken en twee koppeltekens. Eindigen van de comment tag gaat met twee koppeltekens en de groter dan teken:
<!-- 	
Dit is commentaar in de broncode,
het commentaar kan verdeeld worden
over meerdere regels
-->

Gerelateerde woorden

Meer over Comment tag (externe links)

  • W3schools.com - Uitleg van het W3C over het gebruik van de comment tag.

Thema & categorieën