Click-through ratio (Marketing en Internetmarketing)

Het aantal klikken op een uiting of tekstlink, afgezet tegen het aantal views van die uiting uitgedrukt in procenten. Stel er staat een banner op een pagina welke 5000 views per dag heeft. De banner wordt dus 5000 keer getoond (echter kan ook twee keer aan dezelfde bezoeker worden getoond, het gaat hier om views niet om bezoekers). Als er uiteindelijk 200 keer op de banner geklikt wordt (ook die kan twee of meer keer door een en dezelfde gebruiker gebeuren) dan is de click-through-ratio 4% (200/5000*100).

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën