Byte (ICT)

Een byte is over het algemeen een samenvoeging van 8 bits, die elk een 0 of 1 kan bevatten. Hierdoor zijn er 256 (2^8) combinaties mogelijk binnen een byte.

Het woord byte is (naast dat het een aangepaste versie van bite is, wat Engels is voor hapje) een samenvoeging van by eight, wat vertaald per acht betekent.

Alhoewel ze er in mindere mate zijn, zijn er ook computers waarbij bytes uit 5 tot 12 bits bestaan.

Bytes worden door moderne computers voor verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om gegevens op te slaan of te verzenden.

Voor meer informatie over bits en bytes verwijzen we je naar het artikel over het binair stelsel.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën