AIDA (Marketing en Internetmarketing)

AIDA is een marketingmodel waarbij vier belangrijke stappen worden doorlopen in het aantrekken en behouden van een klant. Dit kan zijn telefonisch of in reclame maar ook in een winkel. Het AIDA model kan heel breed getrokken worden. Een consument doorloopt, volgens het AIDA model, tijdens het aankoop proces 4 stappen: Attention (aandacht trekken van de consument), Interest (interesse wekken bij de consument, behoeften aanspreken), Desire (verlangen opwekken bij de consument dat het product de behoeften vervult), Action (consument aanzetten tot actie: het kopen van een product).

AIDAS


Het AIDA model is afkomstig uit de traditionele marketing en in de loop der jaren regelmatig aangepast. Het AIDA model is ook prima toepasbaar in de Internet marketing. Zo wordt er tegenwoordig vaak nog een S (AIDAS) achter gezet. De S staat voor satisfaction: de klant moet tevreden zijn. Tegenwoordig wordt er veel meer aandacht besteed aan service en after sales. Ook wordt er soms een C tussen geplaatst (AICDA of AICDAS). De C staat voor conviction: overtuigen. Nadat de interesse van de consument is gewekt wil men de klant graag overtuigen. Dit wordt soms als aparte stap in het aankoop proces gezien.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën