302 redirect (Webdevelopment)

Een 302 Redirect is een server code die aangeeft dat dit verzoek van het opvragen van een pagina moeten worden verplaatst naar de nieuwe pagina. Een 302 wordt als een tijdelijke redirect gezien.


De volledige naam voor de "302 Redirect" is HTTP 1.1 302 Found. Zie voor meer info aldaar.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën