Definitie - Virtual Communities

Er heerst nogal veel onduidelijkheid over de term "Virtual Community". Doordat het nogal een trendy woord is hebben veel sites inmiddels de stempel Virtuele Gemeenschap gekregen terwijl het in feite niets anders dan interesse sites of zogenaamde portals zijn. De "Gemeenschap" is in deze sites dan ook vaak ver te zoeken. Vandaar dat hier eerst een verduidelijking volgt van wat Virtual Communities nou zijn.

Virtuele Gemeenschappen zijn ontmoetingsplaatsen die zich bevinden in een denkbeeldige omgeving. In dit schrijven bedoel ik met die denkbeeldige omgeving het medium Internet, dit aangezien bijvoorbeeld de ether ook onder de categorie denkbeeldige omgevingen valt en dus radio logischerwijs ook als medium voor virtuele Gemeenschappen kan worden aangemerkt. De Virtuele Gemeenschappen hebben het kenmerk dat ze in tegenstelling tot de werkelijke maatschappij niet zijn te bevatten door een tastbare geografische scheiding maar dat ze gevormd worden door de gemeenschappelijke interesse in een bepaald onderwerp.

In Virtuele Gemeenschappen wordt vaak gediscussieerd, wordt gemeenschappelijke kennis opgebouwd en uitgewisseld en vinden er virtuele ontmoetingen plaats tussen mensen die een bepaalde interesse delen.

Enkele voorwaarden waar een Virtuele Gemeenschap aan moet voldoen om een échte gemeenschap te zijn:

  • Het lid moet zich onderdeel voelen van een groter sociaal geheel
  • Er is een door elkaar lopend Web van relaties tussen de leden
  • Er is een lopende uitwisseling van waardevolle zaken tussen de leden
  • Relaties tussen de leden lopen langere tijd waardoor er een gezamenlijke geschiedenis ontstaat.

Net zoals bij Gemeenschappen in de normale wereld hebben Virtuele Gemeenschappen ieder hun eigen normen en waarden, regels en wetten. Deze normen en waarden vormen de binding bij alle sociale processen binnen de Virtuele Gemeenschap.

Verder lezen:

Naar boven