Community Marketing

Community marketing is een van de meest krachtige tools als relaties met de gebruikers van belang zijn. Tevens is er bij Community Marketing de allergrootste voorzichtigheid nodig.

Definiëring

Definitie - Virtual Communities www.jeroen.com

Er is veel verwarring over de term Virtual Community. Veel content sites en portals worden ook zo genoemd terwijl zich daar over het algemeen geen Communities bevinden. Vandaar eerst een definiëring. Lees verder...

Naar boven

Voorbeelden

SmulWeb www.smulweb.nl

Eigenlijk de grootste Nederlandse Virtuele gemeenschap met honderduizenden leden. Ondergetekende is verantwoordelijk geweest voor het concept en het bouwen van deze VC. SmulWeb heeft gediend als basismodel voor onder andere ReisWeb, SportWeb, Born2Chill, Student Online en Vrouwzijn. Door sommigen werd SmulWeb als dé uitwerking gezien van het boek Net Gain, echter, het boek werd pas gelezen na het lanceren van SmulWeb. Bekijk Smulweb

Ouders Online www.ouders.nl

Een informatiepunt voor ouders in alle fases van hun ouderschap. De discussiefora zijn ongelofelijk levendig en een enorme bron van informatie van ouders. Bekijk Ouders Online...

TheWell www.well.com

Misschien wel de moeder van alle Communities is The Well ofwel "Whole Earth 'Lectronic Link ". Reeds ontstaan in 1985 toen het World Wide Web zoals we nu kennen nog geboren moest worden. The Well draaide in de beginjaren dan ook als zogenaamd "BBS" forum. The Well was een verzamelplaats voor schrijvers, intelectuelen, activisten etcetera. The Well is niet alleen belangrijk geweest omdat het een van de eerste geweest is, maar ook omdat het gefungeerd heeft als voedingsbodem voor nieuwe initiatieven zoals de Electronic Frontier Foundation en als bron heeft gediend voor belangrijke boeken zoals Howard Rheingold's The Virtual Community, John Seabrook's Deeper en Katie Hafner's The WELL. Bekijk the Well...

Naar boven

Enkele Nederlandse Virtuele Gemeenschappen:

Naar boven

Enkele Amerikaanse Virtuele Gemeenschappen:

Naar boven

Achtergrond artikelen over vc's

The Epic Saga of The Well www.wired.com

Dit artikel geeft op een buitengewoon goede wijze het hele gaan en staan van een Virtual Community weer. Ik heb de originele uitgave van Wired nog steeds op een ere-plaatsje in mijn bureaulade liggen om er zo nu en dan nog even doorheen te bladeren. Het hele artikel omvat ruim 29 pagina's. Een aanrader: de printversie is in een pagina bij elkaar gebracht. Lees verder...

The CoIL "Virtual Community" FAQ www.co-i-l.com

Een uitgebreide uitleg over Virtual Communities, met name ingaande op business models en winnende strategieën. Lees verder...

What's Igniting Online Communities www.zdnet.com

Een artikel dat ingaat op de 6 verschillende uitgangspunten waaromheen Communities kunnen worden gebouwd: ledenpagina's, speciale interesses, chat, navigatie, geografie en commercie. Lees verder...

Naar boven

Het opbouwen van een VC

Design Principles for Online Communities www.sscnet.ucla.edu

Het opbouwen van een VC is niet zozeer een technische aangelegenheid, maar meer een sociale. Het artikel maakt gebruik van principes die in andere vakgebieden al ruimschoots zijn onderzocht zoals theorieën over samenwerking (mooi voorbeeld: Prisoner's Dilemma waarbij twee gevangenen moeten kiezen tussen eigenbelang of samenwerking), Communities in "the real world" etc. Er wordt gekozen voor een zeer interessante invalshoek. Lees verder...

Naar boven

De valkuilen...

Virtuele gemeenschappen zijn geweldig als marketing tool, echter er moet zeer goed opgepast worden met de bijbehorende valkuilen. De belangrijkste is het marketing bedrijven met Virtual Communities. Geld verdienen klinkt heel simpel, maar vrijwel iedere vorm levert protesten op. Marketing is bij Virtuele Gemeenschappen een vies woord en vraagt dus om een zeer subtiele aanpak.

Community-friendly advertising designforcommunity.com

Geld verdienen is een van de grote problemen bij Virtual Communities. Dit artikel gaat in op de problemen die Yahoo, CNN en anderen hebben ondergaan en omschrijft ook een aantal mogelijk oplossingen voor een werkend businessmodel. Lees verder...

Whose Community Is It Anyway? www.clickz.com

Virtuele gemeenschappen worden niet groot omdat er marketing mee wordt bedreven, Virtuele Gemeenschappen worden groot omdat er mensen komen met een gemeenschappelijke interesse. Met dit uitgangspunt worden de mogelijkheden van marketing met VC's gerelativeerd. Lees verder...

How To Sell Your Online Community www.onlinecommunityreport.com

Een enigszins toch wel gedateerd artikel dat ingaat op de diverse modellen waarmee florerende Communities ten gelde kunnen worden gemaakt. Het artikel geeft ook nog een aantal tips over waar je eerst aan moet denken voordat je de Community daadwerkelijk gaat verkopen zoals bezoekersaantallen, verkeer, onderhoudsvriendelijkheid en opgeslagen persoonlijke data. Tevens worden er een aantal potentiele kopers aan u voorgesteld zoals portals, Pre-IPO bedrijven, bedrijven uit de traditionele wereld en de concurrentie (!!).

Naar boven

Onderzoek:

Community Pays Off for E-Commerce Sites www.newsfactor.com

Volgens een onderzoek van McKinsey bezoeken mensen een site waar ze boodschappen op kunnen plaatsen negen keer vaker dan andere sites en zijn ze twee keer zo sterk geneigd om aankopen te doen. Uit het onderzoek blijkt ook dat chat, discussieforums en product reviews substantiele waarde toevoegen voor zowel retail als content sites. Lees verder...

Survey: Virtual Communities www.cio.com

Een onderzoek naar de percepties van de gebruikers van Virtual Communities. Bij de deelnemers aan het onderzoek gaf 71% aan lid te zijn van tussen de een en vier Internet Gemeenschappen. Het belangrijkste aan een VC was de verlenging van de werkelijke wereld naar een grote sociale online wereld die zorgt voor het onderhouden van bestaande relaties en de verbreding van de cirkel van relaties met nieuwe relaties. Lees verder...

Internetcommunities vaak onbekend bij internetpubliek www.adfoweb.nl

Uit een rapport van onderzoeksbureau Blauw Research blijkt dat 46% van de internetters in alle leeftijdscategorieën lid is van een community en dat ruim 80% echter nog nooit van het begrip community of internetgemeenschap heeft gehoord. Volgens Blauw is de geschiktheid van communities voor e-commerce slechts beperkt. Lees verder...

Naar boven

Boeken:

net gain

Net Gain

Dit is werkelijk hét boek voor iedereen die met Virtual Communities bezig is. Hij staat dan ook met stip in de boekenkast. Door sommigen werd SmulWeb als dé uitwerking gezien van het boek, echter, het boek werd door ondergetekende pas gelezen na het lanceren van SmulWeb. Het boek dekt alle elementen van een Community af zoals definiëring, concept, privacy, business model etc.

the virtual community

The Virtual Community

Een veelzeggend citaat van Howard Rheingold: "When you think of a title for a book, you are forced to think of something short and evocative, like, well, 'The Virtual Community,' even though a more accurate title might be: 'People who use computers to communicate, form friendships that sometimes form the basis of communities, but you have to be careful to not mistake the tool for the task and think that just writing words on a screen is the same thing as real community.'" - HLR. Het boek is in zijn geheel gratis online te downloaden op dit adres.

Naar boven

Meer over Community Marketing

Naar boven