startpagina


BelangenVereniging Startpaginadochters
BVS BelangenVereniging Startpaginadochters
De BelangenVereniging Startpaginadochters (ook wel BVS genoemd) is in 2001 opgezet door een groep prominente Startpaginadochter beheerders toen Startpagina verkocht werd aan VNU. Belangrijkste doel was het onderhandelen over het contract dat opgesteld zou worden tussen Startpagina en de dochter beheerders.

Inmiddels is de BVS uitgegroeid tot de gesprekspartner van Startpagina richting de beheerders en doet ze ook aan het ontwikkelen van nieuwe startpagina tools. De BVS is uitgegroeid tot een omvangrijke vereniging en heeft ruim 1100 leden.

> Het bestuur
> Dochters.nl
> Maandelijks overleg met startpagina
> Financiering BelangenVereniging Startpaginadochters
> Ontwikkeling nieuwe functionaliteiten
> Startpaginadochter van het jaar verkiezing
> Andere taken van de BVS
> De Algemene Leden Vergadering
> BVS weekend


[naar Startpagina]


kranten Bestuur BVS
Zoals iedere vereniging heeft ook de BVS een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Het allereerste bestuur bestond uit Rob van Eerden (voorzitter), Jim Stolze (secretaris), Paul Rispens (penningmeester), Michiel Slegt en Ronald van den Hoogen en werd formeel volgens KVK gegevens op 27-10-2001 ingesteld.

Het tweede bestuur werd tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van oktober 2002 verkozen en bestond uit Peter van den Dongen (voorzitter), Jim Stolze (secretaris) en Paul Rispens (penningmeester).

Het huidige bestuur werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2006 verkozen en bestaat uit Peter van den Dongen (voorzitter), Berry Weijers en Co Scholten. Daarnaast loopt Klaas-Wouter Geleynse stage.

Enkele ex-bestuursleden zijn onder andere Patrick van Zundert, Paul Haanen, Bart Lammers, Rob Hamberg, Sander van den Broek en ondergetekende Jeroen van de Wiel.

[naar www.dochters.nl] [naar boven]


bvs www.dochters.nl
Dochters.nl is de centrale plaats waar de leden van de BVS in hun eigen afgesloten omgeving kunnen overleggen en discussieren. Er zijn discussiefora, peilingen en archieven met nieuwsbrieven en notulen van het maandelijks overleg met startpagina.

[naar www.dochters.nl] [naar boven]


bvs Maandelijks overleg met startpagina
Eens per maand wordt er op kantoor bij startpagina overleg gevoerd over alle lopende zaken. Over het algemeen is er een zeer uitgebreide agenda van alle nieuwe ontwikkelingen, nieuwe functionaliteiten die ontwikkeld worden, contract besprekingen en andere lopende zaken.

[naar www.dochters.nl] [naar boven]


bvs Financiering BelangenVereniging Startpaginadochters
Het budget van de BelangenVereniging Startpaginadochters wordt grotendeels betaald door Startpagina BV. Dit is vastgelegd in de overeenkomst tussen Startpagina en de BelangenVereniging Startpaginadochters. Daarnaast heeft de BVS een significante inkomstenbron uit sponsoring door onder andere leden en een aantal bedrijven die actief zijn in de internet branche.

Sponsoring vindt verder ook plaats door bannering op dochters.nl en de vermelding van commerciele boodschappen in de nieuwsbrief van de BVS. Deze heeft een oplage van 1100 stuks en wordt volgens het redactiestramien eens per twee weken verstuurd.

[naar www.dochters.nl] [naar boven]


kranten Ontwikkeling nieuwe functionaliteiten
Een van de onoffici�«le taken van de BelangenVereniging Startpaginadochters is het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten van Startpagina. Vaak zijn dit zaken waar Startpagina geen rechtstreeks budget voor heeft of die in eerste instantie strategisch niet binnen de prioriteiten van Startpagina vallen. In sommige gevallen (zoals bij paginamarkt) worden tools ontwikkeld en worden deze aan Startpagina overgedragen wanneer deze voldoende ver genoeg zijn om grootschalig gebruikt te worden.

Enkele voorbeelden van (mede) door de BVS ontwikkelde en beheerde tools zijn: Zie voor meer informatie over deze tools het artikel over de Startpagina functionaliteiten.
[naar www.dochters.nl] [naar boven]


kranten Startpagina dochter van het jaar verkiezing
Op de Startpagina dochterdag - die eens per jaar door Startpagina zelf wordt georganiseerd - is er ook een bescheiden podium voor de belangenvereniging. Op die dag mag zij zich bezig houden met het bekend maken van de winnaar van de Startpagina dochter van het jaar verkiezing.

De winnaar van deze prestigieuze prijs wordt door de achterban van de belangenvereniging genomineerd waarbij een speciale jury van de BVS een winnaar kiest.

Zie voor meer informatie het artikel over de Startpaginadochter van het jaar verkiezing.

[naar www.dochters.nl] [naar boven]
kranten Andere taken BVS
Naast het ontwikkelen van grote nieuwe projecten heeft de BVS ook een aantal andere "dagelijkse" taken.

Een van de belangrijkste is het managen van nieuwe Dochteraanvragen. Wanneer iemand een nieuw onderwerp op Startpagina wil starten moet deze eerst een procedure doorlopen. Onderdeel van deze procedure is dat de belangenvereniging akkoord gaat met een nieuwe pagina aanvraag. Wanneer een aanvraag wordt gedaan dan wordt deze bekend gemaakt aan de achterban en kunnen de leden op basis van argumenten bezwaar aanteken. In de praktijk betekent dit dat er slechts hoogst zelden (om en nabij 1 a 2 keer per jaar) daadwerkelijk een bezwaar tegen een dochteraanvraag dusdanig ernstig is dat een pagina aanvraag door de BVS wordt afgewezen.

Daarnaast is de BVS zeer actief met het uittesten van nieuwe tools en nieuwe vormgeving. Wanneer een dergelijk iets zich voordoet worden en groepen van testers opgezet welke zich op de nieuwe functies storten.

Om Startpagina een beeld te geven van wat er speelt worden er regelmatig Polls onder de leden gehouden over zaken die spelen.

[naar www.dochters.nl] [naar boven]


bvs De Algemene Leden Vergadering
Eens per jaar wordt er overeenkomstig de statuten van de vereniging een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Meestal vindt deze ALV plaats in het eerste weekend van november. De Algemene Leden Vergadering wordt in het midden van het land gehouden wat in de praktijk betekent dat het in Utrecht plaats vindt.

Op de Algemene Leden Vergadering wordt het bestuur voor het komende jaar verkozen en wordt de begroting geakkoordeerd. Daarnaast zijn er workshops over voor de beheerders belangrijke onderwerpen. Na het officiele gedeelte van de vergadering wordt er lekker gedineerd zodat er de kans is om gezellig bij te praten met de andere leden. Gemiddeld genomen komen er 40 tot 50 mensen naar de Algemene Leden Vergadering.
[naar www.dochters.nl] [naar boven]


bvs BVS weekend
Eens per jaar gaat de vereniging met het bestuur en een groep actieve en vaste leden een weekendje er tussenuit. Dit weekend wordt door het bestuur georganiseerd en werd de afgelopen jaren door 25 tot 30 man bezocht. Voorgaande keren werd er onder anderen naar de Ardennen en naar Friesland gegaan.

[naar www.dochters.nl] [naar boven]

Meer over de Startpagina dochters:


Kopieeren zonder toestemming vooraf is niet toegestaan, linken natuurlijk wel.
(Plaats een link, mail even en dan krijg je een link terug :-)