Privacy

Ieder zichzelf respecterend marketing bureau zou ook een onderdeel over privacy moeten plaatsen aangezien marketing en privacy eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Algemene artikelen:

Privacywaarborgen voor internettoegang www.cbpweb.nl

Het College bescherming persoonsgegevens heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop de aanbieders van toegang tot internet persoonsgegevens verzamelen en verder gebruiken. Dit artikel geeft een weergave van de uitkomsten van dit onderzoek.

Artikel: Privacy op Internet ver te zoek www.cbpweb.nl

Samenvatting van de uitkomsten van het voorgaande onderzoek.

Naar boven

Gedragscodes en etiquettes voor het Internet:

Gedragscode voor Elektronische Zakendoen www.ecp.nl

Generiek raamwerk opgesteld door het E-commerce Platform (ECP) met de belangrijkste punten en een aantal voorbeeldbepalingen die als bouwstenen gebruikt kunnen worden voor een gedragscode om vertrouwen in elektronisch zakendoen te vergroten.

50 Rules of Business Netiquette builder.cnet.com

Dit verhaal is afkomstig uit "The Digital Estate: Strategies for Competing, Surviving, and Thriving In an Internetworked World", van Chuck Martin en bevat een van de handleidingen voor het commercieel handelen op het Internet. De focus van de handleiding ligt in het principe dat er op het Internet nauwelijks een scheiding is tussen de commerciële wereld van de bedrijven en de private wereld van de consumenten.

RFC 1855 Netiquette Guidelines rfc1855

Memo met daarin een richtlijn over hoe om te gaan met het medium internet. Deze memo is uiteindelijk de geschiedenis in gegaan als dé richtlijn over privacy. Afkomstig van het Responsible Use of the Network (RUN) werkgroep van de IETF.

Naar boven

Diverse wetten en richtlijnen:

De volgende richtlijnen geven aan hoe er op dit moment over privacy wordt gedacht door de nationale en Europese overheden.

Europese privacyrichtlijn home.planet.nl/~privacy1/

Steeds meer regelgeving komt uit Brussel en zo ook op het gebied van de Privacy. Veel mensen vinden de Europese regelgeving nog lang niet ver genoeg gaan echter, het gaat al een stuk verder dan de Amerikaanse regelgeving.

Nederlandse Wet persoonsregistraties (Wpr) home.planet.nl/~privacy1/

De Wpr geeft uitvoering aan artikel 10 van de Grondwet en stelt nadere regels ter bescherming van de persoonlijk levensfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. In de Wpr zijn voorschriften vastgelegd voor het registreren en gebruiken van persoonsgegevens die zijn vastgelegd in persoonsregistraties. De Wbp stelt regels voor de verzameling en het verdere gebruik van persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degenen die deze gegevens betreffen.

Naar boven

Diverse organisaties op privacy gebied:

BBBOnline Privacy Program www.bbbonline.org

BBBOnline (Council of Better Business Bureau) is een organisatie die zich inzet voor veilige online handel. Om dit te bereiken heeft ze een privacy waarborg zegel geïntroduceerd die de consument kan informeren over hoe een bedrijf zich houdt aan de privacy regels.

Naar boven

Meer over privacy:

Naar boven