startpagina

Startpagina Aanmelden - voor een nieuwe Startpagina Dochter
naar de pagina Ik wil een pagina beginnen op Startpagina...
Wekelijks krijgt Jan Willem van Startpagina ruim 300 aanmeldingen voor nieuwe Startpagina dochter pagina's binnen. Slechts enkele tientallen daarvan komen in de echte procedure terecht, de rest wordt op voorhand afgewezen om diverse redenen.

De belangrijkste reden waarom veel aanvragen worden afgewezen is eenvoudigweg een slechte voorbereiding en een zeer slechte argumentatie. Er zijn inmiddels ruim 3000 dochterpagina's dus reken er maar op dat de meeste onderwerpen afgedekt zijn. Dat bemoeilijkt de aanvraag en de keuzemogelijkheid in de nog vrije onderwerpen. Dit maakt je voorbereiding alleen nog maar veel crucialer.

Met dit artikel hoop ik een aantal goede tips te geven die je zullen helpen bij de aanvraag. Tot nu toe is slechts een van mijn aanvragen afgewezen, is er een aanvraag geweest die eerst is afgewezen en later toch goedgekeurd en zijn er twee aanvragen geweest die in eerste instantie pittige discussies opleverden, maar die er uiteindelijk toch doorgekomen zijn.

De goede voorbereiding:
 1. ken je weg naar een eigen Startpagina
 2. Ken je kansen
 3. Ken je onderwerp als allerbeste
 4. Ken je concurrentie
 5. begrijp je concurrentie
 6. weet wat je ECHT onderscheidt
 7. Redenen waarom je afgewezen kunt worden


[naar boven]

naar de pagina De stappen van je aanvraag
De fasering:
 1. zoeken naar gerelateerde pagina's
 2. Eerste verzoek samenstellen en per online formulier versturen aan Startpagina
 3. Je krijgt dan een mailtje terug waaarin een aantal vragen staan. De antwoorden moeten je aanmelding verduidelijken
 4. Bij overlap met andere pagina's moet je dan toestemming vragen van de beheerder van de reeds bestaande pagina die eventueel overlap heeft met je aanvraag
 5. Na goedkeuring: Je aanvraag gaat naar de belangenvereniging Startpagina beheerders, de zogenaamde BVS. Ruim 200 beheerders zijn geabonneerd op deze nieuwe pagina aanvragen en beoordelen je aanvraag op overlap en andere mogelijke redenen waarop je aanvraag misschien afgewezen kan worden. De secretaris van de vereniging bepaalt dan of de beargumentatie van een eventueel protest ook gegrond is. Het komt echter niet echt vaak voor dat de BVS een pagina afwijst, ongeveer enkele keren per kwartaal. Met enkele tientallen aanvragen per week valt dit in verhouding erg mee.
 6. Als de BVS accoord is zal Startpagina in principe dit advies ook overnemen en je pagina definitief goedkeuren.
 7. Je mag dan beginnen met bouwen. Gemiddeld zal je zeker een dag of twee bezig zijn met het verzamelen van minstens 100 links. Voor de Google pagina ben ik gemiddeld 2 dagen kwijt geweest per kleindochter (de Google pagina heeft meer dan 10 kleindochters), de persberichten pagina heeft me ongeveer twee weken full time gekost om de ruim 400 links te verzamelen.
 8. Nadat je je pagina af hebt krijg je een zogenaamde "Quality Check". Het kan nog altijd zo zijn dat wanneer je dan klaar bent met je pagina, deze niet voldoet aan de verwachtingen of aan de regels van Startpagina. je krijgt dan een mailtje met daarin de wijzigingen die je nog moet maken voordat je pagina definitief online gaat.
[naar boven]

naar de pagina Het zoeken naar gerelateerde Startpagina's
Je kunt het beste eerst uitzoeken welke pagina's gerelateerd zijn wat betreft het onderwerp. Er zijn vier mogelijkheden om te achterhalen welke pagina's gerelateerd zijn. Persoonlijk heb ik de voorkeur aan de Startpagina zoekmachine. Er zijn zo ontzettend veel dochterpagina's dat het doorlopen van de lijsten op pagina.nl uren zal duren.

Een goede tip #1: Wil je links krijgen op het gebied van ruimtelijke ordening? Zoek dan naar pagina's die al een link hebben naar de autoriteit op een bepaald gebied, in het geval van ruimtelijk ordening bijvoorbeeld VROM. De kans dat je op een dochterpagina komt die al linkt naar qua thema gelijkwaardige sites is groter.

Een goede tip #2: Wil je links krijgen op het gebied van ruimtelijke ordening? Ga dan naar de ruimtelijke-ordening pagina en kijk welke andere gerelateerde dochterpagina's op de site staan. Je kunt die links volgen en kijken of die pagina's misschien ook relevant zijn.
[naar boven]

naar de pagina Het aanmelden bij Startpagina's
En aanmelden kan dan vervolgens meestal via de formulieren op de pagina's zelf, of via de e-mail adressen die je daar vindt.

Alle Startpagina's hebben helemaal onderaan een link staan met de naam van de beheerder. Als je daar op klikt krijg je of het e-mailadres, of een mailformulier.

Sommige beheerders hebben speciale voorwaarden waar je aan moet voldoen voor een link. Lees die eerst goed. Zo moet je voor een link op de webwinkel.startpagina.nl minimaal een 100-tal producten op je site verkopen en verschillende betaalmethoden aan je bezoekers aanbieden. Voor andere pagina's kan het bijvoorbeeld zijn dat je een bepaalde certificering nodig hebt, zoals bijvoorbeeld van het Nederlands Mediation Instituut voor de rubriek mediaton op de echtscheiding.startpagina.nl en voor een link op de Virtuele Gemeenschappen pagina moet je site ook wel een echte Virtuele Gemeenschap zijn.

[naar boven]

naar de pagina Redenen waarom je afgewezen kunt worden
Er zijn twee partijen die je verzoek kunnen afwijzen: Startpagina en de BVS (Belangen Vereniging Startpaginabeheerders). Beiden zullen met een andere blik naar je pagina kijken.

1. Afwijzing door de Startpagina
Misschien wel 90% van de aanvragen worden direct afgewezen om diverse redenen. Wanneer Startpagina je aanvraag direct afwijst kan dat zijn om de volgende redenen in de ogen van Startpagina:
 1. de dochterpagina bestaat al
 2. de dochterpagina is al in de maak bij iemand anders
 3. de dochterpagina overlapt te veel met een (of meer) reeds bestaan de dochterpagina(s)
 4. de dochterpagina heeft in onze ogen niet genoeg toegevoegde waarde voor de bezoekers
 5. startpagina vindt het onderwerp geen geslaagd onderwerp voor een nieuwe dochterpagina
2. Afwijzing door de BVS
Verder kan je aanvraag ook door de BVS (Belangen Vereniging Startpaginabeheerders) afgewezen worden. Dit gebeurt hoogst zelden, soms eens in de drie maanden, soms ineens een paar keer achter elkaar. De meeste redenen van afwijzing die ik tegen kom:
 • overlap met andere pagina's
 • te weinig diepgang
 • alle informatie is al afgedekt door reeds bestaande pagina's
 • niet enthousiast over een bepaald onderwerp
Bovenstaande redenen lijken weinig duidelijkheid te verschraffen. Ik zal proberen een paar voorbeelden te maken.

Te weinig diepgang
De Google pagina leverde in eerste instantie de bezorgdheid op dat er alleen maar 75 links zouden komen naar de 75 landen versies van Google (wat uiteindelijk toch de Google-landen pagina is geworden). De ilse pagina leverde eveneens de vrees op dat er onvoldoende links over gevonden zou worden.

Niet enthousiast over een bepaald onderwerp
De aanvragen van pagina's over gokken en bepaalde godsdienstelijke onderwerpen leverden in het verleden al diverse ethische discussies op. Vaak kwamen de pagina's er wel aangezien de BVS in principe geen bindend advies kan geven. Het gebeurt echter maar hoogst zelden dat Startpagina anders beslist dan de BVS.

[naar boven]

Kopieeren zonder toestemming vooraf is niet toegestaan, linken natuurlijk wel.
(Plaats een link, mail even en dan krijg je een link terug :-)