Wat is opt-in / opt-out?

Tot voor het faillissement van de DMSA (De Nederlandse Direct Marketing Association) hadden ze op hun site een aantal goede artikelen staan met uitleg over het opt-in en opt-out principe bij Email Marketing. Helaas zijn deze artikelen bij het faillissement ook verdwenen. Met deze mirror probeer ik de artikelen toch bewaard te houden. De standpunten die in dit artikel staan bevatten overigens niet persé onze meningen over Email Marketing.

Het Opt-out principe

De codes van de DMSA gaan allen uit van het zogenaamde opt-out principe. Dat wil zeggen dat u als consument ongevraagde reclameboodschappen kan ontvangen totdat u te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de JA/NEE of NEE/NEE stickers op de brievenbus: u krijgt ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus, tenzij u duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat niet te willen.

Opt-in principe

Tegenover het opt-out principe staat het zogenaamde opt-in principe. Dat betekent dat het bedrijven en instellingen verboden is ongevraagde reclameboodschappen te verzenden, tenzij u daarvoor uw voorafgaande toestemming geeft.

Preference Services: hiermee geeft u aan via welke media u wel of niet reclame wilt ontvangen

De DMSA vindt het nodig dat er een goede balans is tussen de belangen van de consument en die van het bedrijfsleven.

Zij meent dan ook dat zowel het bedrijfsleven als de consument het meest gebaat zijn met het opt-out principe. Dit wil echter niet zeggen dat u als consument onbeschermd bent. De DMSA heeft dan ook Preference Services ingesteld. Indien u geen prijs stelt op ontvangst van reclame via een bepaald medium kunt u zich opgeven bij deze Preference Services, het zogenaamde Infofilter.

Op grond van (goed functionerende) zelfregulering zijn alle bedrijven die de zelfregulering onderschrijven (w.o. de leden van de DMSA) verplicht om Preference Services te raadplegen voordat zij consumenten benaderen. De bedrijven moeten hun gegevensbestanden ontdoen van de gegevens van consumenten die in de Preference Services staan. In feite kunt u per medium dus een "Ja/Nee"-sticker op uw (virtuele) brievenbus plaatsen.

Zie ook het artikel met een nadere uitwerking van het standpunt van de DMSA over opt-in en opt-out of lees verder over E-mail marketing.

Meer over Marketing:

Naar boven