Zoeken.nl (Zoekmachine)

Zoeken.nl is een Nederlandse metazoekmachine die in mei 2004 wordt gelanceerd door Jan-Willem Tusveld en Quote Media. Zoeken.nl biedt de mogelijkheid te zoeken met Google, Live search, Yahoo!, Wisenut, AOL en Teoma tegelijkertijd.

In april 2005, twee weken nadat zoeken.nl officieel uit de beta fase gaat, worden Zoeken.nl en Vinden.nl van Quote Media overgenomen door Jan-Willem Tusveld samen met de investeringsmaatschappij Orbys.


Zie voor meer informatie bij Vinden.nl.

Gerelateerde woorden

Meer over Zoeken.nl (externe links)

Thema & categorieën