Zoek.nl (Zoekmachine)

Zoek.nl is een Nederlandse zoekmachine die gelanceerd is in 1996.

In 1997 wordt zoek.nl al voor de eerste keer vernieuwd en wordt de zoekfunctie sneller gemaakt:

Zoek.nl verzamelt alle Nederlandse pagina's en links nu op 3 manieren;

1. De Webcrawler scant voortdurend het Nederlandse Internet naar nieuwe informatie
2. Gebruikers geven zelf hun adres op aan de Webcrawler
3. Gebruikers geven zelf hun site-informatie op in een van de rubrieken

Zoek doet een poging om een onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere webpagina's. De eigenaar van een website kan naar eigen goeddunken bepalen onder welke rubriek(en) zijn website geplaatst wordt en op welke informatie gezocht kan worden. (bron: Planet Multimedia 18 december 1997)


In 2004 roept de consumentenbond Zoek.nl uit tot de slechste zoekmachine van Nederland. Volgens de Consumentenbond toonde de zoekmachine vooral gesponsorde resultaten.

In 2007 is de zoekmachine nog steeds online en toont het diverse portals die samen met partners worden aangeboden. Zo is er een liefde, reizen auto en een games portal.

Zoek.nl is tegenwoordig een metazoekmachine die zoekt in Altavista, Google, Ilse, Kobala, Lycos en Teoma.

Domein zoek.nl


Het domein zoek.nl is op 22 mei 1996 geregistreerd en staat op naam van Expedient B.V. Zoek.nl heeft Pagerank 5.

Gerelateerde woorden

Meer over Zoek.nl (externe links)

Thema & categorieën