XHTML (Webdevelopment)

XHTML, oftewel Extensible HyperText Markup Language, is een door de W3C goedgekeurde standaard voor HTML pagina's op basis van XML.

Het voordeel van deze HTML versie is dat ze veel beter in staat is uitgebreide XML feeds te parsen.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën