UTF (Webdevelopment)

UTF (volledige naam Unicode Transformation Format) dient om aan te geven in welke taal (engels, latijn, etc) een document is opgemaakt en welke karaktercodering gebruikt wordt.

Voorbeelden van UTF codes


Romeinse alfabet:

UTF-8 (8 bit; een, twee, drie of vier bytes per teken)
UTF-16 (16 bit; twee of vier bytes per teken)
UTF-7 (7 bit; striktere codering, nauwelijks gebruikt)


De UTF code is in het Nederlands vooral van belang voor woorden met trema's zoals "België" en "beïnvloeden". Daarnaast wordt het gebruikt voor tekens zoals het "euro" en copyright teken.

De eerste versie van de Unicode standaard was Unicode 1.0 en werd publiekelijk bekend gemaakt in oktober 1991. Inmiddels zijn we al bij Unicode 5.

De UTF code wordt in het begin van een document geplaatst in de zogenaamde doctype declaration.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën