URLS (Webdevelopment)

URLS zijn de namen cq adressen van bestanden op het internet. De Uniform Resource Locator is de volledige naam. Zie voor meer info: URL

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën