TIFF (Webdevelopment)

TIFF is een flexibele bestandsindeling voor de opslag van beelden. TIFF staat voor Tagged Image File Format. Het werd ontwikkeld door Aldus Corporation om beelden op te slaan van scanners en fotobewerkingsprogramma's. Het is een flexibel formaat en kan beelden met verschillende eigenschappen opslaan. oor TIFF-bestanden bestaan verschillende, meestal zogenaamde lossless (verliesloze), compressiemethodes. Het LZW-algoritme is het meest bekend. Een nadeel is dat, door de grote flexibiliteit van TIFF, niet alle programma's de vele vormen van TIFF kunnen lezen.


Gerelateerde woorden

Thema & categorieën