Sunrise periode (Internet Algemeen)

Een sunrise periode is een periode waarin bepaalde partijen voorrang krijgen bij het claimen ofwel aanvragen van een domeinnaam.

De drie fasen van een sunrise periode


Zo een periode kan opgedeeld worden in drie fasen:

  1. Houders van Benelux- en Gemeenschapsmerken en houders van in Nederland beschermde handelsnamen kunnen domeinnamen claimen die correspondeert met hun recht.
  2. Bedrijven krijgen de mogelijkheid domeinnamen aan te vragen
  3. De inschrijving voor domeinnamen wordt publiekelijk (landrush)


Deze periode werd onder anderen gehanteerd bij de uitgifte van .eu-top level domeinnamen en zal ook hanteerd worden bij uitgifte van numerieke domeinnamen door het SIDN.

De reden achter een sunrise periode


De reden achter een sunrise periode is hoofdzakelijk om onterechte registraties van domeinnamen te voorkomen (ook wel cybersquatting genaamd). Het komt wel eens voor dat personen geld proberen te verdienen door goedkoop een domeinnaam in te kopen die bijvoorbeeld sterk gerelateerd is aan een bedrijf of instelling, om deze vervolgens voor meer geld te verkopen aan de betreffende partij.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën