Soft bounce (ICT)

Een soft-bounce treedt op wanneer een bericht niet bezorgd kan worden, bijvoorbeeld doordat de mailserver van de geadresseerde overbelast is of doordat iemand zijn mailbox vol zit.
Zie voor meer informatie bounce.

Gerelateerde woorden

Meer over Soft bounce (externe links)

Thema & categorieën