Smart URLS (Zoekmachine optimalisatie)

Smart URLS zijn verkorte urls die vaak de titel van een pagina in het adres bevatten. Meestal worden Smart URLS door middel van een zogenaamde "mod rewrite" aangemaakt, afhankelijk van het platform waar de site op draait.

Voorbeelden van Smart URLS


Het meest simpele voorbeeld is te vinden in het woordenboek zelf. We hadden page id's en thema id's kunnen gebruiken, maar hebben gekozen voor het simpele en nette url:

http://www.jeroen.com/woordenboek/smart_urls

http://www.jeroen.com/woordenboek/thema/google


Andere voorbeelden:

http://www.jeroen.com/archive/2004/04/06/google_gmail_de_google_1_april

http://www.nu.nl/news/827544/950/Mysterie_Google_Earth.html


Smart URLS voor zoekmachine optimalisatie


Tot juni 2005 leverden Smart URLS of ook wel zoekmachine vriendelijke url's significante voordelen op voor zoekmachine optimalisatie. Vanaf die tijd ging Google er meer op filteren en werd het belang van trefwoorden in een URL voor een goede ranking in de zoekmachines kleiner.

Vroegere noodzaak Smart URLS voor zoekmachine optimalisatie


Tot midden 2004 hadden zoekmachines als Google grote moeite met het indexeren van complexe dynamische urls. URLS met een zogenaamde "Query String" (meerdere variabelen in een url) werden al vrijwel helemaal genegeerd en URLS met een enkele id werden zelfs tot begin 2003 ook nog genegeerd. In deze moeilijke tijd was feitelijk de enige optie het herschrijven van urls om zoekmachine blokkades te voorkomen. De meest efficiente manier was het maken van een combinatie van /directory/ plus een op een normale HTML filenaam lijkende pagina.

http://www.jeroen.com/page.php?year=2004&month=04&date=06articleid=325

werd dan herschreven naar:

http://www.jeroen.com/archive/2004/04/06/google_gmail_de_google_1_april


Dit laatste URL konden de zoekmachines wel gewoon indexeren.

Zoals gezegd hebben zoekmachines inmiddels geen problemen meer met dit soort urls en is de noodzaak van het herschrijven voor indexatie dus verdwenen.

Huidige noodzaak gebruik Smart URLS voor het blijven werken van URLS


Smart URLS zijn nog steeds van groot belang voor zoekmachine optimalisatie op de langere termijn en voor usability in het algemeen. Wanneer men een totale rebuild van een site doet, komt normaal gesproken de oude url structuur geheel te vervallen. Dat betekent dat je ook alle deeplinks kwijt raakt evenals de ranking die deze links mee brengen. Wanneer men smart urls gebruikt dan kan men een site zo in elkaar steken dat bij een rebuild de url structuur overeind blijft. De achterkant verandert, maar voor de zoekmachines blijven de adressen hetzelfde. De ranking kan zo beter behouden worden.

Voor de usability geldt dat smart URLS herkenbare URLS zijn voor bezoekers, deze URLS geven een indruk van de mogelijke inhoud van een pagina en geeft daarnaast de paginastructuur weer. Ze ogen dus vriendelijker en zijn vaak makkelijker te onthouden of herleiden dan URLS met query strings.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën