Slotting fee (Online adverteren)

Een bepaald bedrag dat adverteerders soms aan eigenaren/beheerders moeten betalen wanneer zij wensen te adverteren op prominente posities op een website.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën