Server Headers (Webdevelopment)

Server Headers zijn boodschappen van een server die bij de opvraag van een pagina de status weergeven van een pagina. Dit worden ook wel een statuscodes genoemd.

Servers en browsers communiceren door middel van de zogenaamde de HTTP-statuscodes ook wel server headers genoemd. Wanneer je een pagina opvraagt geeft de server waar de site op staat een code af met een bepaalde boodschap. Zo kan een pagina "ok" zijn (200 code), verplaatst zijn (301 code), of niet gevonden worden (404 not found code).


Een overzicht van alle Server Headers:

Informational 1xx:

100 Continue
101 Switching Protocols

Successful 2xx:

200 OK
201 Created
202 Accepted
203 Non-Authoritative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content

Redirection 3xx

300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
302 Found
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy
306 (Unused)
307 Temporary Redirect

Client Error 4xx

400 Bad Request
401 Unauthorized
402 Payment Required
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable
407 Proxy Authentication Required
408 Request Timeout
409 Conflict
410 Gone
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type
416 Requested Range Not Satisfiable
417 Expectation Failed

Server Error 5xx

500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version Not Supported

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën