SEO hats (Zoekmachine optimalisatie)

SEO technieken worden vaak onderverdeeld in drie categorieen, die ook wel SEO hats worden genoemd. Zo bestaat er de white, gray en black hat SEO.

De zogenaamde zwarte en witte hoeden zijn terug te koppelen naar de kleedij die in films, zoals cowboyfilms worden gedragen. De zogenaamde bad guys dragen hierin zwarte hoeden, de good guys dragen witte hoeden. Dit evenwicht is ook terug te vinden in black hat SEO en white hat SEO.

De drie Search Engine Optimization hats

Elke zogenaamde SEO hat heeft zijn eigen benadering van website- of zoekmachine optimalisatie. Hierbij verschillen ook de risico's, waarbij een white hat SEO nagenoeg geen risico loopt om een penalty op te lopen en een black hat SEO juist des te meer.

De drie SEO hats kort uitgelegd (zie voor meer informatie op de betreffende pagina):
  • White hat SEO: optimalisatie geschiedt volgens bekende richtlijnen, resultaten worden op langere termijn geboekt, optimaliseren komt pas nadat de content verzorgd is;
  • Gray hat SEO: niet alle toegepaste middelen worden gewaardeerd door zoekmachines, maar zijn niet per definitie in strijd met gehanteerde regels;
  • Black hat SEO: websites worden gemaakt om zoekmachines te misleiden, hierbij worden niet geoorloofde technieken toegepast.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën