Robots nocontent tag (Webdevelopment)

Met behulp van de robots nocontent tag kan een paginagedeelte of tekstgedeelte uitgesloten worden van indexatie door spiders, waardoor het een omgekeerde principe is van de comment tag. Het gaat hier niet daadwerkelijk om een tag die nocontent heet, maar om een attribuut-waarde van een CSS-class die meegegeven kan worden aan elke willekeurige HTML tag ofwel element.

Yahoo! is de eerste prominente zoekmachine die deze nocontent optie geintroduceerd heeft. Sinds mei 2007 kunnen website bouwers hier gebruik van maken. Het werkt als volgt:

<div class="robots-nocontent">deze tekst zal vervolgens niet geindexeerd 
worden door Yahoo! spiders</div>

Voordelen no-content tag

Deze class-attribuut kan aan alle elementen worden toegekend, waardoor het flexibel in gebruik is en eenvoudig is om grote tot kleinere tekstdelen uit te sluiten. Onder anderen advertenties kunnen op deze manier aan bezoekers worden getoond, zonder dat ze geindexeerd worden door spiders.

Nadelen no-content tag

Een kanttekening van deze tag is dat op deze manier de keyword density beinvloed kan worden. Grote delen tekst waarin een bepaald keyword, waarop men wil optimaliseren, niet voorkomt, kan men uitsluiten van robots door gebruik te maken van de robots-nocontent-class waarde. Indien het betreffende keyword wel in de rest van de tekst voor komt, lijkt de keyword density groter en dus wordt de indruk gewekt dat het om een relevante pagina gaat, terwijl dit niet het geval hoeft te zijn.

Gerelateerde woorden

Thema & categorieën